Oppdaterte regler for hjemmekontor 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Oppdaterte regler for hjemmekontor 

1. juli i år blir forskrift om hjemmearbeid oppdatert for å møte et arbeidsliv der hjemmekontor blir stadig mer brukt.

1. juli i år innfører Arbeids- og inkluderingsdepartementet en oppdatert forskrift om hjemmekontor

Dette er regulert av arbeidsmiljøloven. Dessuten er det noen særregler. Blant annet er det krav om at ulike forhold knyttet til hjemmearbeidet må avtales skriftlig. Forskriften gjelder når arbeidstakeren utfører arbeid i eget hjem. Den sier ikke noe om når dette kan eller skal skje. 

1. juli oppheves hjemmekontorforskriften sine særregler om arbeidstid.  

– Det betyr at arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven gjøres gjeldende også for hjemmearbeid. Behovet for vern ikke er mindre for arbeid hjemme enn på kontoret. Forskning tyder tvert imot på det motsatte, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. 

Arbeidstilsynet får myndighet til å føre tilsyn med forskriften. De skal ikke gjøre dette i arbeidstakers hjem. Om myndighetene anbefaler eller pålegger bedriftene å flytte oppgavene til hjemmekontor, gjelder ikke kravet om skriftlig avtale.  

Les mer om følgende emner: