Oppdrettsanlegg skal gi nytt bærekraftmål

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Oppdrettsanlegg skal gi nytt bærekraftmål

ABB skal levere løsninger for elektro, instrumentering, styring og telekommunikasjon til det lukkede oppdrettsanlegget Marine Donut som bygges av Bluegreen. SalMar skal sette anlegget i drift utenfor Molde våren 2023.

Marine Donut skal gi et nytt bærekraftnivå i oppdrettsnæringen Illustrasjon: Bluegreen

Dette er et anlegg som mosjonerer fisken, der strømmen kan justeres for å gjenskape miljøet i elver. Det har også slamoppsamling for minimale utslipp. Vanninntak under lusebeltet, og en lukket membran skal hindre at fisk rømmer. Strøm fra land og et stort solcelleanlegg sørger for driften. Anlegget har en diameter på rundt 60 meter, med en kapasitet på 1 100 tonn biomasse. 

Elektro- og styringssystemene er dublert (redundante). Leveransen omfatter også avbruddsfri strømforsyning (UPS), prosessinstrumenter, analyseutstyr, og kommunikasjonsutstyr og kameraer både over og under vann. Alt utstyr, også tredjepartsutstyr som pumper, ventiler, lys og oksygensystem, er integrert med åpne grensesnitt som blant annet Profinet og Modbus TCP. Dessuten er styringssystemet tilrettelagt for mer digitalisering med ABB Ability. 

Les mer om følgende emner: