Oppfordrer til økt elsikkerhet på solcelleanlegg  

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Oppfordrer til økt elsikkerhet på solcelleanlegg  

– Siden nyttår er antall solcelleanlegg i Agder økt med rundt 30 prosent. Samtidig registrerer vi flere nye selskaper som satser i dette markedet. Her er det viktig å minne om forskriftskravene som gjelder, sier Magne Håland, leder av DLE Sør i Glitre Nett.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har bedt DLE-ene om å sette et ekstra søkelys på solcelleanlegg Foto: Kjell Inge Søreide

– DSB bedt oss om å sette et ekstra søkelys på dette området. Det er kun registrerte elektroforetak som kan tilby og utføre elektrisk installasjoner av solcelleanlegg. Dette gjelder blant annet alt av elektriske koblinger, kabling, legging av tilførsler og montering av invertere, som skal utføres av personell med relevant fagbrev. 

Utfordrer strømnettet

– For noen år siden var en gjennomsnittlig installasjon på tre-fire kW. Dette er økt til 14 kW. Mange velger anlegg på 20 kW, som Enova gir mest støtte til. Med flere slike tilknyttet en lokal nettstasjon, kan det enkelte steder være utfordrende å få levert denne strømproduksjonen inn på nettet. 

– For store installasjoner må nettselskapet kontaktes for å avklare om det er begrensninger i strømnettet. De fleste solcelleanlegg blir tilknyttet uten problemer, og får levert inn strøm kunden ikke bruker selv. I noen tilfeller må linjenettet forsterkes både med ny nettstasjon og nye linjer, som tar noe tid. Blir det installert et stort solcelleanlegg uten at kapasiteten i strømnettet er avklart, risikerer eieren å ikke få maksimal strømstøtte fra Enova. 

Les mer om følgende emner: