Oppgraderer støtteordningene for ny teknologi

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Oppgraderer støtteordningene for ny teknologi

– Sju nye støtteordninger skal gjøre det enklere å finne riktig støtteprogram for innovative prosjekter og investeringer i ny teknologi. Vi skal fremskynde utvikling som kan bidra til utslippsreduksjoner frem mot lavutslippssamfunnet i 2050, sier adm. direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Enova gjør det enklere å finne riktig støtteprogram for investeringer i ny teknologi. Foto: Enova

– Siden 2017 har vi støttet teknologiutvikling med ordninger som gjelder pilotering, demonstrasjon og investeringer i fullskala klima- og energiteknologi.

– De nye programmene er gjenkjennelige for markedet. Søkerne må fortsatt dokumentere innovasjonsnivå og spredningspotensial, og at teknologien selskapet støtter vil bli konkurransedyktig i markedet på sikt. Vi har også åpnet for forprosjektstøtte for utredninger og dokumentasjon, som er nødvendige for en investeringsbeslutning.

– De nye satsingene gjelder utslippsfri maritim transport, industri 2050, havvind 2035, fleksibilitet i energisystemet, teknologi for bærekraftige energibærere, ny klimateknologi i bygge- og anleggssektoren og pilotering av banebrytende klimateknologi.

Les mer om følgende emner: