Opptatt av å informere om energieffektivisering

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Opptatt av å informere om energieffektivisering

– At varmefolie kan redusere oppvarmingsbehovet med inntil 30 prosent er energieffektivisering i praksis. Med økte strømpriser, inflasjon, prisstigning og rentehevninger er mange blitt mer opptatt av å kutte strømutgiftene. Strøm må reguleres på en smart måte. Her har bransjen et stort informasjonsansvar, sier daglig leder Stian Slettmoen i Østbye & Slettmoen i Lillehammer.

- Med varmefolie kan oppvarmingsbehovet i boliger reduseres med inntil 30 prosent. Dessuten blir varmen regulert raskt og effektivt, sier daglig leder Stian Slettmoen (t.v.) i Østbye & Slettmoen i Lillehammer og distriktssjef Øyvind Røed i Varmecomfort

– Slike energieffektiviseringstiltak gjelder blant annet varmefolie med dag- og nattsenking, sensorstyring av varmtvannsberedere og lysstyring. Enova må etablere gode tilskuddsordninger for huseiere som reduserer energiforbruket i boligene sine. Det hjelper ikke med solceller på taket om resten av huset lekker som en sil. 

– Vi har montert varmefolie fra Varmecomfort i flere hundre hus og hytter. Med tilpassede lengder og bredder for de fleste gulv, lav byggehøyde og isolasjonsdempende matter er varmefolien enkel å legge.  

Varme bein

Distriktssjef Øyvind Røed i Varmecomfort fastslår at Flexwatt gir komfortvarme i løpet av 20 minutter. 

– Med varme bein oppleves rommet varmere, slik at innetemperaturen kan senkes 1-3 grader, som gir en besparelse på 15 prosent. Brukes dag- og nattsenking i tillegg kan det spares ytterligere 15 prosent. Totalt gir dette en besparelse på 30 prosent.  

– Det er tre ganger så dyrt å installere vannbåren varme som varmefolie. Sammenlignet med panelovner sparer brukeren inntil 40 prosent av strømutgiftene med varmefolie.  

– En bolig på 120 m2 har et årlig strømforbruk på 16 000 kWh, der 6 400 kWh går til oppvarming. Med en kWh-pris på fem kroner og 90 prosent strømstøtte over 70 øre/kWh, er strømprisen på 1,2 kroner pr. kWh. Med Flexwatt varmefolie vil de årlige oppvarmingskostnadene i en slik bolig være på 5 372 kroner. 

Les mer om følgende emner: