Oslo havn bygger landstrømanlegg

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Oslo havn bygger landstrømanlegg

Ved containerhavnen på Sjursjøya skal Oslo havn bygge et landstrømanlegg. Installasjonen, som skal åpne i 2023, har en prislapp på 11,1 millioner kroner.

Oslo havn skal bruke 11,1 millioner kroner på et landstrømanlegg på containerhavnen på Sjursjøya Foto: Espen Braata/Oslo havn

Oslo Havn har søkt Enova om å få halvparten av denne summen i støtte.

– Landstrømanlegg for containerskip er nødvendige for å nå målsettingen om å redusere klimautslippene med 85 prosent innen 2030. De bidrar også til redusert støy fra havneaktiviteten, sier kommersiell direktør Einar Marthinussen i Oslo havn. 

– Sjøfart og fiske utgjør seks prosent av det samlede klimautslippene i Norge. Ambisjonen til regjeringen er å flytte mer av godstrafikken fra vei til sjø. Her er landstrøm viktig. Utregninger viser at landstrøm til containerskip kan spare 2 400 tonn CO2-utslipp i året.  

Prosjektleder Ingrid Klokk i Cowi, som er rådgiver for landstømanlegget, forteller at kablene skal legges i eksisterende trekkerør fra en nettstasjon ned til kaien.  

– Anlegget har en effekt på 1 600 kVa, med mulighet for utvidelse til to nye ladepunkter med samme effekt. 

Les mer om følgende emner: