Oslo med i europeisk demoprosjekt

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Oslo med i europeisk demoprosjekt

I januar neste år går startskuddet for et omfattende EU-prosjekt, som skal se på bærekraft og sirkulærøkonomi i byggenæringen. Her er nye Voldsløkka skole i Oslo ett av seks demoprosjekter.

EU-PROSJEKT. Erfaringene fra byggingen av nye Voldsløkka skal deles i et EU-prosjekt Illustrasjon: Spinn Arkitekter/Kontur Arkitekter

– Dette ser vi frem til å være med på. Som en stor offentlig byggherre er det politisk bestemt og forventet at vi bidrar i slike store prosjekter, sier seniorrådgiver Bodil Motzke i Oslobygg KF.  

Sammen med Sønderborg i Danmark, Karvina i Tsjekkia, Utrecht i Nederland, Palma i Spania og Trento i Italia er skolebygget i Oslo kjernen i EU sitt ARV-prosjekt. Her blir det blant annet sett på planlegging og implementering av klimapositive sirkulære samfunn, bærekraftig design og redesign av bygg

Et annerledes prosjekt

Motzke forteller at ARV-prosjektet arbeider annerledes enn mange andre, tilsvarende prosjekter.  

– Det vanlige er å se på en begrenset del av byggene. Her blir det forsket bredt, på alt fra brukerinvolvering i planfasen til solceller og plusshusbygg.  

– Hvilke kriterier er det for demobyggene? 

– Et hovedkrav er at det skal bygges med mål om plusshusstandard og mindre utslipp fra materialene, samtidig som løsningene skal rette seg mot innbyggerne og nærområdet.  

– Er det mye ombruk av materialer på nye Voldsløkka skole? 

– Prosjektet skal omforme et gammelt industribygg til et kulturbygg, med saler for ulike arrangementer. Hele konstruksjonen med de gamle fasadene er bevart. Innvendig blir bygget isolert og transformert til nye funksjoner. Å bevare bygg er kanskje den beste formen for ombruk.

Regner med godt utbytte

 – Hvilken nytte har Oslobygg av å være med på EU-prosjektet? 

– Vi regner med en betydelig kunnskaps- og kompetanseutveksling med de andre demoprosjektene. Det er lagt opp til en rekke gruppemøter.  

– Hvor langt er byggearbeidet kommet? 

– Det rehabiliterte industribygget skal etter planen være ferdig sommeren 2022, og nybygget høsten/vinteren 2022. Inkludert uteområder skal hele prosjektet være ferdig til skolestart høsten 2023. 

 

Les mer om følgende emner: