Overvåker hver meter på ny E16-strekning 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Overvåker hver meter på ny E16-strekning 

173 kameraer fordelt på to kjørefelt hver på 8,4 kilometer vil si at hver meter ny veg kan følges direkte fra Vegtrafikk­sentralen i Oslo, når den nye E16-strekningen over Sollihøgda åpner for trafikk om 1,5 år.

De første lysarmaturene er på plass på Isielva bru Foto: Kjell Wold

På den nye vegen mellom Hole i Buskerud og Bærum i Akershus skal det installeres elektronikk- og automasjonsløsninger for rundt 250 millioner kroner. Dette skal sørge for at trafikantene kommer trygt frem. Minel-selskapene Land Elektro og Trafsys, som deler denne kontrakten, er i full gang med arbeidet. 

270 km kabler

For å koble det tekniske utstyret på den nye vegstrekningen trengs det 270 km kabler. Samtidig skal det installeres 1 600 lysarmaturer og 400 kjørefeltsignaler. Førstnevnte er fordelt med 1 352 i Bukkesteinshøgdtunnelen og Sollihøgdtunnelen, og 188 i dagsonene. Dessuten blir det montert 110 lysarmaturer på lokale tilknytningsveger. Dessuten skal 117 variable skilt, 90 variable fartsgrenseskilt, 40 bommer og 56 blinksignal på plass. Flere tekniske bygg og 160 skap og fordelinger skal sørge for sikker strømforsyning til anleggene.

Sikkerhet høyt prioritert

Av de 173 kameraene er ti såkalte domekameraer som kan dreies 360 grader, slik at de kan følge trafikken fra begge retninger. De to tunnelene skal ha 33 vifter. Den nye vegstrekningen får også 88 nødstasjoner og 22 havarinisjer.  

Lyset i innkjøringssonene til tunnelene blir styrt av et luminansmeter, som måler lysstyrken. Indre sone blir styrt av klokke. Alt utstyr i tunnelrommet er laget av rustfritt og syrefast materiale. Teknisk utstyr skal vare i 25 år, mens kabelbroer og kabler har en levetid på 50 år

Innkjøring mot VTS

– Innkjøringen av de ulike systemene mot Vegtrafikksentralen (VTS) er godt i gang. Dette gjelder blant annet PLS-er, kommunikasjonssystemet OPC (Open Plattform Communication) og trafikk- og skiltplaner, sier Odd Kleiven, elektroansvarlig for prosjektet i Statens vegvesen.  

– Med smarte transportsystemer (ITS) blir også veisektoren mer og mer elektrifisert. I funksjoner som tilrettelegger for selvredningsprinsippet og nødetater er det helt avgjørende at elektriske installasjoner har riktig sikkerhetsnivå. Eksempelvis når det gjelder brannventilasjon, evakueringslys, nødtelefoner og nødnett, sier Geir Vidar Dahl Johansen, fagansvarlig i Elektro øst i Statens vegvesen. 

 – Når det gjelder styring og overvåking med kommunikasjon mot Veitrafikksentralen (VTS) er eksempelvis automatisk­ hendelsesdeteksjon (AID) viktig. 

Les mer om følgende emner: