På vei mot utslippsfri sementproduksjon

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

På vei mot utslippsfri sementproduksjon

Norcem i Brevik bygger verdens første sementfabrikk med fullskala karbonfangst. Riving og bygging skjer samtidig som fabrikken er i full drift.

Karbonfangstanlegget til Norcem i Brevik skal være ferdig i 2024 Foto: Norconsult

– Siden bærekraft er et så sentralt strategisk tema for oss, er vi takknemlige for å være med på prosjektet. Kunnskapen herfra vil være et viktig bidrag til å realisere både nasjonale og globale klimamål, sier konsernsjef Egil Hogna i Norconsult.
Gjennom pipen på fabrikken går det hvert år mer enn 800 000 tonn CO2. Dette tilsvarer utslippene fra all biltransport i Norge i én måned, eller en-to prosent av det samlede klimagassutslippet i Norge.

Da Langskip-prosjektet ble vedtatt av Stortinget i 2020, fikk Norcem grønt lys til å bygge et fullskala-anlegg for karbonfangst med teknologi fra Aker Solutions. I første omgang er målsettingen å halvere utslippene fra fabrikken. Prosjektleder Tor Gautestad i Brevik CCS fremhever at Norconsult har lokal kompetanse og nøkkelressurser med detaljert kjennskap til fabrikken.

Ombygging

Oppdragsleder Jan Kristian Dolven i Norconsult i Porsgrunn fastslår at det må gjøres en rekke ombygginger på fabrikken.

– Fangstanlegget skal bygges ved siden av en eksisterende sementovn. For å få plass må gammel bygningsmasse rives. Mye av eksisterende rørsystemer og kabeltraseer må legges om. Samtidig skal det bygges en ny og høyere pipe. Rørkanaler legges om for tilknytning til fangstanlegg og varmevekslere. Dessuten skal det bygges anlegg for mellomlagring av CO2, og kai for utskiping.3D-skanning- Deler av sementfabrikken er mer enn 100 år gammel. Gjennom årene er det gjort en rekke ombygginger. Derfor mangler det mye dokumentasjon om den eksisterende bygningsmassen.

– Det er vanskelig å rive og bygge om når det ikke er tegninger eller annen dokumentasjon, som viser hvordan konstruksjonen er. Med utstyr for og kompetanse på 3D-skanning, kan vi skanne aktuelle områder og bruke dataene i våre 3D-modeller. Det gjør det mulig å eliminere «kollisjoner» før de oppstår på byggeplass. Dette har vært svært nyttig i dette prosjektet.

Karbonfangstanlegget skal være ferdig i 2024. Da vil de første skipene med komprimert CO2 gå ut fra havnen i Brevik for permanent lagring under havbunnen i Nordsjøen. Blir dette en suksess, kan det bidra til å kutte utslippene fra mange av verdens industribedrifter.

Les mer om følgende emner: