Passerte fem milliarder  

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Passerte fem milliarder  

– Omsetningen i fjor er betydelig høyere enn i 2021. Det er vekst både på service og prosjekt. Aktiviteten er spesielt høy på det sistnevnte området, sier adm. direktør Tore Bakke i Bravida Norge.

Adm. direktør Tore Bakke i Bravida Norge gleder seg over at konsernet får stadig flere kvinnelige lærlinger

– Både selskaper og privatpersoner merker energi- og miljøkrisen, renteøkninger og høy inflasjon. I år tror vi det blir mindre aktivitet i nybygg-markedet. Samtidig øker etterspørselen etter energieffektiviseringsløsninger og solcelleanlegg. Med kombinasjonen av en stor ordrereserve, og at vi kan hjelpe våre kunder med å redusere energiforbruket, tror vi på et bra resultat også i 2023. 

500 lærlinger

–  For oss er det en milepæl å omsette for mer enn fem milliarder kroner på ett år. At vi dessuten har passert 500 lærlinger er en annen viktig hendelse. Her er det spesielt gledelig at andelen kvinner øker.  

– I år må vi forholde oss til innstramminger i innleiereglene. Selv om vi alltid har hatt en høy grunnbemanning, har vi brukt innleie ved ekstraordinære topper. Denne muligheten blir sterkt begrenset. Vi er spent på hvordan dette vil påvirke oss. Dessuten har høye energipriser virkelig satt fart på det grønne skiftet. Sparetiltak blir lønnsomme. Samtidig har det vært enorme prisøkninger på materiell. 

Flere oppkjøp 

– Selv om markedet ser noe mer krevende ut fortsetter Bravida å kjøpe selskaper, og satser på lønnsom vekst. Byggautomatisering, Fire & Security, service og arbeidet med å hjelpe våre kunder med energisparetiltak er viktige satsingsområder i 2023. 

Les mer om følgende emner: