Planlegger milliardoppgradering av vannkraftverk 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Planlegger milliardoppgradering av vannkraftverk 

Lyse Kraft fortsetter arbeidet med vannkraftoppgraderingen av kraftverkene i Røldal-Suldal. Her er Norconsult valgt som samarbeidspartner.

Lyse Kraft planlegger å oppgradere kraftverkene i Røldal-Suldal for fem-seks milliarder kroner

De fem RSK-anleggene ble bygget på midten av 1960-tallet for å forsyne Karmøy fabrikker med strøm. Prosjektene Norconsult skal arbeide med omfatter blant annet nye kraftverk som delvis skal erstatte eksisterende anlegg. Konsesjonssøknaden er under utarbeidelse. Prosjektene har en kostnadsramme på fem-seks milliarder kroner. 

– RSK er et viktig prosjekt i nasjonal målestokk. Hovedrollen til vannkraften de neste tiårene blir å muliggjøre innfasing av store mengder vind og sol. Vannkraften må produsere mye strøm på kort tid når det er kaldt, vindstille og mørkt og det ikke kommer energi fra sol- og vindkraft. For å få til dette må vannkraftsystemene i Norge oppgraderes, sier adm. direktør Bjørn Honningsvåg i Lyse Kraft. 

Øker med 250 GWh

Norconsult bistår blant annet med rådgivning knyttet til gjennomføring av prosjektene, prosjektering og teknisk rådgivning på alle relevante fagområder. Selskapet skal dessuten miljøkartlegge og konsekvensutrede alle aktuelle utbyggingsalternativer. 

– For å møte det grønne skiftet trenger Norge mer energi. Kraftverkene i Røldal og Suldal viser at vannkraften fortsatt har en svært viktig rolle i det fremtidige kraftsystemet, sier Sten Ole Nilsen, konserndirektør Fornybar Energi i Norconsult. 

Prosjektene ved RSK vil øke produksjonen med 200–250 GWh fra dagens rundt 3 TWh. Samtidig blir den installerte effekten doblet sammenlignet med de eksisterende kraftverkene. 

Les mer om følgende emner: