Politi og helse samarbeider

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Politi og helse samarbeider

Sykehusbygg HF og politiet samarbeider for en trygg byggeplass på det nye sykehuset på Brakerøya i Drammen på 122 000 m2.

Gode erfaringer med samarbeid mellom Sykehusbygg HF og politiet Foto: Sykehusbygg HF

Samarbeidet startet samtidig med byggearbeidene i 2019. Sykehusbygg understreker at det er sterke grunner til å sette søkelys på sikkerheten i et slikt prosjekt. Det er Vestre Viken HF som drifte sykehuset når det er ferdig i 2025.

Sykehusbygg får hjelp av politiet til å forebygge trafikkproblemer, og hindre arbeidslivskriminalitet og utstyrstyverier.

– Det er første gang vi deltar i et slikt prosjekt. Dette er et vinn-vinn-opplegg. Partene utveksler informasjon, samtidig som vi bidrar med innsikt i risiko- og sårbarhetsvurderinger. Dessuten har prosjektet fordel av at vi er synlige både på og ved byggeplassen, sier politioverbetjent Pål Sørensen i Drammen politidistrikt.

Ambisjonen er å utvide samarbeidet til å omfatte flere av de mange store sykehusprosjektene i Norge.

Les mer om følgende emner: