Populært fag søker flere kvinner

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Populært fag søker flere kvinner

Svein Harald Larsen, fagsjef utdanning i Nelfo, gleder seg over at elektro og datateknologi topper listen for mange søkere til Vg1. Samtidig ønsker han seg flere kvinnelige søkere, og enda flere læreplasser.

FOR FÅ KVINNER. - Vi arbeider for å få enda flere kvinner til å satse på elektrofag, sier Svein Harald Larsen, fagsjef utdanning i Nelfo Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

– Til de to fagene er det oversøking. I år var det rundt 5 800 søkere til ca 4 800 studieplasser. Dette er omtrent det samme som året før. Rundt 800 av dem var jenter.  

– Etter fullført videregående skole får ca 3 500 elever læreplass i elektro og datateknologi. Noen hundre får ikke læreplass. Her har fylkeskommunene en utfordring med å finne plass til alle.  

– Mer enn halvparten av lærekontraktene blir inngått i elektrikerfaget. Her blir det fort fullt.  

Upåvirket av korona

– Har pandemien påvirket eller vanskeliggjort den praktiske opplæringen av lærlingene?  

– Det er lite som tyder på det. At mer enn 90 prosent består fagprøven viser at bransjen har gode lærebedrifter.    

– Når det gjelder elektro og datateknologi tar bedriftene nødvendigvis ikke inn lærlinger kun like etter søknadsfristen 1. mars og tidlig på høsten. At flere av disse fagene har en læretid på to og et halvt år forskyver inntaket. Noen venter kanskje med å ta inn ny lærling til den de tok inn sist, har bestått fagprøven. Det betyr at de som søker om inntak på høsten, kanskje må vente til nyttår før de får kontrakt.  

For få kvinner

– Er det mange kvinner som søker på elektrofag? 

– Andelen ligger ganske fast på 7,4 prosent. Dette er bunnplassering blant yrkesfagene, til tross for at elektrobedriftene ønsker en større kvinneandel.  

– Det er gode eksempler på selskaper som har etablert et kvinnemiljø. Søkingen er på vei opp igjen. Målsettingen er å få den enda høyere.  

– Ni prosent av søkerne som kommer inn på Vg1 elektro og datateknologi er jenter. Mange av disse slutter. De søker seg over til studieretninger der jenteandelen er større. De trives ikke i så guttedominerte klasser, som det ofte er i elektro og datateknologi. Av de rundt 800 jentene som kommer inn på elektrofaget, søker i gjennomsnitt 200 om læreplass. Selv om bedriftene ønsker seg kvinnelige lærlinger, får de ikke søkere. Målsettingen er å passere 1 000, slik at 1 av 6 søkere til elektro og datateknologi er kvinner.  

Flere nettverk

– Utfordringen er å få jentene til å bli. Det gjelder å skape et godt skolemiljø, og gode nettverk som motiverer til å gå videre. Blant annet er vi i dialog med Utdanningsetaten både i Oslo, Trøndelag og Vestland. Målsettingen er å etablere kvinnenettverk sammen med alle fylkene i Norge, slik at jentene blir godt ivaretatt både som elever, lærlinger og fagarbeidere. 

– Vi håpet på en miljø- og klimaeffekt på søkingen til disse fagene, spesielt blant jentene. Med tanke på at fremtiden vil handle mye om elektrifisering, digitalisering og automatisering tror jeg den kommer. Dette gjelder både å lade bilen, styre strømforbruk i hjemmet og installere systemer slik at eldre kan bo lenger hjemme i egen bolig. Vi håper å få gjennomslag for dette budskapet. Bransjen trenger kvinner. Selskapene ønsker å rekruttere fra hele befolkningen, ikke bare halve.  

Flere søkere til yrkesfag

udir.no viser at det i år var 206 800 søkere til videregående opplæring i offentlig skole og lærebedrifter. I 2021 var det 1 000 færre søkere til Vg1 enn forrige skoleår. 250 færre til yrkesfag og 750 færre til studieforberedende. Det gjør at det er rundt 1 000 flere søkere til de yrkesfaglige utdanningsprogrammene enn de studie­forberedende utdanningsprogrammene på Vg1. 

Det er store geografiske forskjeller. Mens mer enn 60 prosent av ungdommene i Nordland og Møre og Romsdal søker seg til yrkesfaglig utdanningsprogram på Vg1, er det tilsvarende tallet i Oslo 27 prosent.  

21 600 elever søkte læreplass i år. Sammenlignet med året før, er dette en økning på 900. Søkere til læreplass utgjør ti prosent av det totale søkertallet til videregående opplæring. I alle fylkene unntatt Oslo ligger andelen på ni-tretten prosent. I Oslo søker mindre enn seks prosent på et lærefag.  

Rekordmange kvinner

Udir peker på at det er store forskjeller i søkemønsteret til gutter og jenter, slik det har vært over tid. Samtidig viser tallene de siste årene en økning i antall kvinner som søker bygg- og anleggsteknikk og teknologi- og indu­strifag. Det har aldri vært flere kvinner som søker seg til disse utdanningsprogrammene enn i år.

Les mer om følgende emner: