Posisjonerer seg for vekst 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Posisjonerer seg for vekst 

– Med tanke på markedsutfordringene har aktiviteten i 2023 vært tilfredsstillende. EU sitt RoHS-direktiv som fjernet konvensjonelle lyskilder som T8 og T5, førte til at mange i fjor skiftet til LED-lys. I forhold til tidligere år er det her en klar økning. Dette gjelder også salg av styresystemer, sier adm. direktør Tord Christensen i Signify Norge.

- RoHS-direktivet er den største hendelsen for lysbransjen på lenge, sier adm. direktør Tord Christensen i Signify Norge

– Vi tror det blir relativ stor aktivitet på dette området de neste årene. Samtidig er det lite prosjekter på nybygg. Siden RoHS-direktivet vil medføre mange prosjekter og aktivitet i våre kjerneområder posisjonerer vi oss for vekst.    

– RoHS-direktivet er den største hendelsen for lysbransjen på lenge. I fjor besluttet EU at LED-løsningene var gode nok til å erstatte konvensjonelle lyskilder. Det var på høy tid siden disse inneholder kvikksølv, og sammenlignet med LED har et veldig høyt energiforbruk. I perioden 2022-2023 ble også energiklassene endret, slik at de fleste lyskildene mistet energiklasse A. Her har vi nye produkter som oppfyller de nye kravene i A-klassen.  

Lys som en tjeneste

– Selv om RoHS-direktivet er på plass er det vanskelig for mange selskaper å prioritere vedlikeholdsprosjekter. Her er det viktig med alternative økonomiske modeller, som gjør det mulig å gjennomføre slike installasjoner. Med vår ”Lys som en tjeneste” er det mulig å ta oppgraderingen over driftsmidlene, og realisere gevinstene nye anlegg gir. I fjor leverte vi flere prosjekter basert på denne modellen. Vi går inn i 2024 med flere ordrer på tjenestebaserte leveranser.  

 – I fjor gjennomførte vi lysinstallasjoner vi er stolte av. Dette gjelder blant annet Tillit-prosjektet sammen med Oslo kommune og sykkeltunellen i Fyllingsdalen i Bergen. Jeg vil også trekke frem leveranser med 3D-printede armaturer, og produktet Nature Connect som simulerer dagslys.  

Bærekraft en konkurransefordel 

– For et selskap som ble karbonnøytralt i 2020, ser vi frem til de nye innkjøpsreglene som ble innført 1. januar i år. Her er 30 prosent av tildelingskriteriene basert på bærekraft. Dette er et viktig steg Norge gjør, og en klar konkurransefordel for de som kan tilby dette. Selv om RoHS-direktivet tvinger frem mer effektive løsninger, håper vi at kunder bruker muligheten til å installere godt lys som fremmer trivsel for alle. 

Les mer om følgende emner: