Premiere og navnemarkering 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Premiere og navnemarkering 

– På Eliaden 2024 blir det blant annet premiere på «Elflix ute», «Ekomhåndboken NEK 700», og seminar på den nye versjonen av NEK 700. Vi skal også markere at det er første gang vi møter elektrobransjen med nytt navn. Nelfo heter nå NHO Elektro, sier kommunikasjonsdirektør Marius Saasen Strand i NHO Elektro.

På Eliaden 2024 møter Nelfo for første gang elektrobransjen som NHO Elektro

– En tettere tilknytning til NHO skal blant annet styrke vårt næringspolitiske arbeid, og tydeliggjøre samfunnsansvaret medlemmene har med å bidra til at Norge skal nå klimamålene med å bli mer elektrisk og digital.  

– Vi skal også kjøre reklame for navneskiftet på tv-skjermer i vandrehallen på Nova Spektrum i Lillestrøm. Dessuten vil mange besøkende gå rundt på messen med snorer, som sprer budskapet om at Nelfo har fått nytt navn. 

Laget for elektrikere

– «Elflix ute», som er en ny modul i vår digitale kompetanseplattform Elflix, er rettet mot elektrikere. Den er i hovedsak basert på korte praktiske faglige kurs, med mer bruk av spill. Modulen skal dekke behovet for både ny læring og oppdatering, og fungere som et faglig oppslagsverk for elektrikerne i det daglige arbeidet. 

– Elflix er også et viktig element i Kunnskapsløftet 2024, som setter søkelyset på NEK 700, it-sikkerhet, bærekraft og  kunstig intelligens (KI). 

Ny NEK 700. – Som i 2022 tilbyr vi en rekke seminarer på Eliaden. Dette gleder blant annet den nye versjonen av NEK 700. Det gjør vi sammen med Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Her kjører vi dessuten en kortversjon av seminaret på 40 minutter. Dette er en fin mulighet til å oppdatere seg på ekomområdet. 

– Vi anbefaler også det to timer lange seminaret om elkontroll vi gjennomfører sammen med Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). I tillegg tilbyr vi hver dag seminarer om elbillading, Febdok, it-sikkerhet, kunstig intelligens, smarthus og solcelleinstallasjoner.  

Populære bøker

Forlagssjef Synnøve Haram i Elforlaget forteller at det er stor interesse for både lære-, hånd- og fagbøker. 

– På Eliaden skal vi presentere mange av disse. Totalt har vi rundt 60 titler. Når det gjelder lærebøker selger vi omtrent like mange papirbøker som digitale. Eksempler på populære fagbøker er «Montørhåndboka», «Strøm om bord», Sluttkontrollhåndboka», «Boliginstallasjoner» og «Installasjonsguiden».   

– Våre to nyeste bøker er «Tavlemontøren Vg3» og «AC-lading av elektriske kjøretøy». Vi er også spente på «Ekomhåndboken NEK 700». Forfatter er Bjørn Fossum, som er en nestor i bransjen. Boken skal lette forståelsen av NEK 700, og gi veiledning i praktisk utførelse av ekominstallasjoner i henhold til gjeldende forskrift og standarder.  

– Materialet er i hovedsak basert på NEK EN 50174-2 og NEK EN 50310. Også forskiftkrav fra Nkom og DiBK er tatt med der det er relevant. 

Mange medlemstilbud

Saasen Strand fremhever at NHO Elektro har en rekke medlemstilbud.  

– Mange av disse blir presentert på Eliaden. Blant annet er det mye å spare på forsikring.  

– Vi oppfordrer medlemmene til å komme innom for å fortelle hva de synes. Gjerne også om det er noe som mangler. Noen av selskapene vi samarbeider med om disse tilbudene har stand i nærheten av oss. Her kan medlemmene få tips og råd fra eksperter på sine områder. 

Les mer om følgende emner: