Eldistribusjon i TN-nett

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Eldistribusjon i TN-nett

Acti 9 iC40 er et modulært nettilkoblet system for elektrisk distribusjon i TN-nett, som skal være mer effektivt, sikkert og optimalisert for tavlebygging, installasjon og vedlikehold. Løsningen, som er basert på EcoStruxure IoT-teknologi, omfatter automatsikringer, jordfeilautomater og samleskinner på inntil 40 A.

Komponenter som vertikale distribusjonsblokker skal redusere monteringstiden. Det er også enklere og billigere å oppgradere eksisterende tavler.  

Feilutløsingsindikatoren VisiTrip sørger for rask service. Funksjonen VisiSafe forsikrer vedlikeholdspersonell om at kursen er utkoblet. Rask og enkel identifisering av utkoblet utstyr bidrar til raskere igangkjøring. 

EcoStruxure-teknologien tilbyr analyser og tjenester som gir oversikt og kontroll. De trådløse PowerTag-sensorene overvåker energiforbruket i sanntid, slik at operatørene kan overvåke driften.   

Programvaren EcoStruxure Facility Expert sørger for varsler på mobil og pc. 

Leverandør: Schneider Electric, Oslo