Motorstartere 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Motorstartere 

Schneider Electric har utviklet nye motorstartere i TeSys Giga-serien, som tar 40 prosent mindre plass og har fått 90 prosent bedre motstandsdyktighet.

De skal oppfylle behovene til maskiner i applikasjoner i vann- og avløpssystemer og gruve-, metall-, produksjons- og prosesseringsindustrien. 

Selvdiagnose-indikatorer og end-of-life-varsler gir muligheter for optimalisert vedlikehold, drift og oppetid. 

Motorstarterne har indikatorer som viser spiss-slitasjenivå, spole under- og overspenning, interne feil og status for åpen og lukk-kontakt. Standardinnstillingene skal garantere relebeskyttelse mot både overbelastning, jordfeil og faseubalanse. 

Leverandør: Schneider Electric, Oslo