Prosjekterer kraftlinjer i Lofoten 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Prosjekterer kraftlinjer i Lofoten 

Rådgivningsselskapet Rejlers har fått en kontrakt med Elmea, som er nettselskapet i Lofotkraft-konsernet, om å prosjektere 22 kV-linje- og kabelstrekninger i Lofoten.

Prosjekteringen av nye linje- og kabelstrekk i Lofoten tar blant annet hensyn til ekstremvær og ras- og skredfare Foto: Elmea

Elmea forvalter 2 500 kilometer med nett og kabler, som årlig leverer nærmere 500 GWh. 

– Vi er glade for kontrakten. Både lengre strekk med sjøkabler og krevende værforhold øker kompleksiteten i prosjektet. Vi må også ta hensyn til ras- og skredfaren i området, slik at blant annet ekstremvær ikke vil påvirke strømforsyningen. At arbeidet utføres i et sårbart område krever at utbyggingen skjer skånsomt. Vi har satset på miljømessig bærekraft lenge. Liknende prosjekter har vi arbeidet med i hele Norden, sier Frank Huset, leder i Distribusjon i Rejlers divisjon Energy.  

1,7 milliarder 

I perioden 2009-2021 har Elmea investert 1,7 milliarder kroner i strømnettet i Lofoten. Den nye hovedlinjen, som er bygget for å tåle fremtidens ekstremvær, er også dimensjonert for elektrifiseringen i Lofoten. 

– Utbyggingen er en investering for de neste 50 årene. Omstillingen fra fossil til fornybar pågår for fullt i Lofoten. Både reiseliv, fiskeri og havbruk er i gang med det grønne skiftet. Vår viktigste oppgave blir å håndtere den økte etterspørselen etter kapasitet, slik at vi ikke blir en bremsekloss for omstillingen til lavutslipps-samfunnet. Dette prosjektet er et ledd i dette arbeidet, sier daglig leder Pål Martinussen i Elmea. 

Les mer om følgende emner: