Prosjekterer oppdrettsanlegg med digitale tvillinger

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Prosjekterer oppdrettsanlegg med digitale tvillinger

På Tjeldbergodden planlegger Salfjord å bygge et av de største lukkede landbaserte lakseoppdrettsanleggene i Europa.

Bilde av oppdrettsanlegg

Et av Europas største, landbaserte oppdrettsanlegg designes med simulering og digitale tvillinger, som kan redusere driftskostnadene med inntil ti prosent. Illustrasjon: Salfjord

For å optimalisere design og drift samarbeider selskapet med ABB om å simulere elektroinstallasjonene med digitale tvillinger.

– Dette gir innblikk i hvordan anlegget kan forbedres. Dette gjelder blant annet prosessdesign, valg av elektrisk utstyr, lavere energiforbruk, mindre effekt­topper, smartere bruk av ulike energikilder, opplæring av operatører og bedre utnyttelse av anlegget, sier daglig leder Hans Ramsvik i Salfjord.

Erfaringer fra ABB viser at bruk av simulering og digitale tvillinger i design- og driftsfasen av industrielle prosessanlegg kan redusere driftskostnadene med inntil ti prosent, samtidig som investeringskostnadene og oppstartstiden blir kuttet. 

For anlegget til Salfjord er særlig kontroll på maksimalt effektuttak og valg av energikilder viktig. Slike anlegg er kraftkrevende, med et beregnet effektbehov på flere titalls MW.

Fullt utbygd får anlegget en kapasitet på 43 500 tonn laks i året. Salfjord legger stor vekt på fiskevelferd. Lakselus og rømming skal være eliminert. Eksterne utslipp vil kuttes med rundt 70 prosent, siden slam fra avføring skal renses og potensielt gjenbrukes som råstoff i andre industriprosesser.

Les mer om følgende emner: