Redder liv om strømmen svikter 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Redder liv om strømmen svikter 

– Det gjelder liv, helse og kritisk infrastruktur. Her er det ikke rom for feil, sier Morten Møller, elektroteknisk byggeleder på Norges største byggeplass, det nye universitetssykehuset i Stavanger (nye SUS) på rundt 125 000 m2. Han er også ansvarlig for at sykehuset alltid har strømtilførsel.

Fire dieseldrevne aggregater fra Coromatic skal sikre nødstrøm til nye SUS på rundt 125 000 m2. Anlegget er på 2 500 kVA

– Om nettstrømmen stopper, må sykehuset ha dieselaggregat som gir nødstrøm. Kritiske installasjoner som operasjonsstuer er nødt til å ha fullstendig uavbrutt kraftforsyning (UPS). Coromatic leverer og installerer begge deler, sier Møller.  

Strenge krav

– Forskriftene stiller strenge krav til oppbyggingen av strømforsyningen, slik at sykehus kan opprettholde driften om det offentlige strømnettet svikter. Her skal de mest kritiske sykehusinstallasjonene alltid ha tilgjengelig kraft fra en alternativ energikilde innen et halvt sekund, sier teknisk byggeleder Gunnar Svensen på nye SUS.  

19 UPS-systemer

UPS-ansvarlig Ernst A. Huber i Coromatic forklarer at dette gjelder strømmen som leveres til sykehuset i tiden mellom at strømnettet svikter, og nødkraftanlegget kommer i gang.  

– Mens dieselaggregater kan bruke et drøyt halvminutt på å starte, slår UPS-anlegget og batteriene inn umiddelbart. Det skal sikre drift i inntil én time, om oppstarten på dieselaggregatene blir forsinket. Vi har blant annet gjennomført slike prosjekter ved St. Olavs hospital i Trondheim og Haukeland sykehus i Bergen.  

– På nye SUS har vi installert 19 UPS-systemer. For å få maksimal kapasitet venter vi lengst mulig med å installere batteriene. Innen utgangen av året skal de være på plass. Vi går i gang med oppstart og testing våren 2024. 

– Når den uavbrutte strømforsyningen er på plass og bygningene er klare, skal det hver måned gjennomføres en drift-test av batteriene. 

Stort og komplekst maskineri

Til tross for at det skal installeres nærmere hundre tonn med batterier for å sikre uavbrutt strømforsyning på nye SUS, er ikke dette mer kraft enn at den mest kritiske infrastrukturen kan holde det gående i lenger enn én time. Derfor blir det installert fire dieseldrevne nødstrømsaggregater fra Coromatic for å holde hjulene i gang i en nødsituasjon.  

– På det meste har 12 montører arbeidet med anlegget. Totalt et nødstrømsanlegget på 2 500 kVA, som er nok til å drifte nødvendige funksjoner ved sykehuset i inntil 72 timer. Dette oppfyller kravene fra DSB, sier prosjektleder Tom Jensen i Coromatic. 

– I tillegg til aggregatene leverer vi også ventilasjon, eksos-skorstein, drivstofftanker, elektro- og automatikktavler, strømskinner og koblinger. Vi både installerer, kjører og tester anlegget før det blir overlevert.  

Møller fastslår at nødkraftanlegget er et stort og komplekst maskineri, som på grunn av størrelsen må tidlig inn i byggeprosessen.  

– Her er det en del utfordringer. Eksempelvis er det umulig å mellomlagre slike aggregater på byggeplassen om andre deler av prosjektet blir forsinket. Det er ikke mye slingringsmonn når 130 entreprenører skal koordineres i samme prosjekt. 

– Vi er fornøyde med samarbeidet med Coromatic. Montering og levering på byggeplassen er nøye planlagt. Dette henger sammen med de ulike byggetrinnene. Når en entreprenør skal inn med store komponenter krever dette samarbeid. Et godt eksempel er installasjonen av den 48 meter høye eksos-skorsteinen ­Coromatic har levert, sier Svensen. 

– Dieselaggregatene avgir eksos, som må bort fra sykehusbygningene.  

Ferdig neste år

Jensen forteller at gjennomføringen av nødstrømanlegget på nye SUS nærmer seg slutten.  

– Infrastrukturen er på plass. I sommer har vi testet det. Vi skal trimme og optimalisere driften av aggregatene før den offisielle overleveringen høsten 2024 når hele sykehuset står klart. 

Les mer om følgende emner: