Reduserer energi- og materialforbruket med kunstig intelligens

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Reduserer energi- og materialforbruket med kunstig intelligens

– Vi skal bruke Consigli sine løsninger for kunstig intelligens (KI) i våre eiendomsprosjekter. Allerede i testfasen har dette bidratt til å skape ekstra verdi gjennom optimalisering av arealbruk. Dette kan være forskjellen om et prosjekt er økonomisk bærekraftig eller ikke, sier Pål Oroszko, leder av teknisk fagteam i Entra.

Leder av teknisk fagteam i Entra, Pål Oroszko og COO i Consigli, Ingebjørg Foss Daae, fastslår at allerede i testfasen har kunstig intelligens bidratt til å redusere både kostnader og energi- og materialforbruk

– Vår erfaring er at KI kan være et svært nyttig verktøy for å utvikle mer miljøvennlige bygg, med mindre bruk av materialer. I et standard kontorbygg er det gjerne flere kilometer med rør, ledninger og kabler. Kunstig intelligens kan gjennomføre flere milliarder beregninger for å finne de best mulige løsningene, eksempelvis for kabelføring og ventilasjon. Ressursbruken holdes på et minimum, samtidig som mer energieffektive løsninger blir tatt i bruk.

– Vår målsetting er å være et netto klimanøytralt selskap innen 2030. For å klare det er ny teknologi helt nødvendig for å bygge enda mer klimasmart, samtidig som økonomien i prosjektene blir ivaretatt.

Tidsbesparende

– KI bidrar dessuten til å redusere både risiko og antall arbeidstimer i kvalitetssikringen av kravspesifikasjoner, FDV-dokumentasjon og leveringsbeskrivelser. Vi ser på denne teknologien som et nyttig supplement, og ingen erstatning for menneskelig arbeidskraft. Kunstig intelligens kan også være et nyttig verktøy som løser tidkrevende og kjedelig arbeid til en brøkdel av tiden det tar å gjøre dette manuelt.

Innovasjonspartner

Ingebjørg Foss Daae, COO i Consigli, forteller at Entra har vært en viktig innovasjonspartner for selskapet.

– Bruken av kunstig intelligens i sentrale forretningsprosesser sikrer Entra konkurransefortrinn i en tid der kostnadsreduksjon, effektivisering og redusert karbonfotavtrykk er viktig.

Tema på Nelfos Teknologikonferanse 2024

Kunstig intelligens blir også et sentralt tema på Nelfos Teknologikonferanse 20. mars i år. Her skal Consigli snakke om hvordan de bruker teknologien i sitt arbeid.

– Vi setter søkelyset på ny teknologi, og gir deltakerne innsikt som garantert vil påvirke hverdagen deres, sier teknisk direktør Jon-Steinar S. Hanstad i Nelfo.   

Les mer om følgende emner: