Reduserer vegbudsjettene

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Reduserer vegbudsjettene

Statens vegvesen fastslår at vegbudsjettene ikke vil øke som tidligere forutsatt.

De neste seks årene skal Statens vegvesen bruke 150 milliarder kroner på vegnettet i Norge

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har de laget en liste med 20 prosjekter de vil prioritere de neste seks årene.

På prioriteringslisten for 2022 vurderer de fire prosjekter som klare for oppstart. Dette gjelder E134 Oslofjordforbindelsen i Viken fylke (5,83 milliarder kroner), E134 Røldal-Seljestad i Vestland fylke (3,34 milliarder kroner), E6 Megården-Mørsvikbotn i Nordland fylke (10,27 milliarder kroner) og E16 Hylland-Slæen i Vestland fylke (1,64 milliarder kroner).

Statens vegvesen fastslår at krigen i Ukraina har forsterket utvikling de siste årene med dyrere råvarer, som har rammet bygg- og anleggsbransjen.

– Vi ønsker å samarbeide med næringen for å finne et fornuftig kostnadsnivå gjennom en krevende periode. Dette er viktig for verdiskaping og arbeidsplasser i hele landet, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Prioriteringslisten som omfatter hele landet, har en estimert kostnad på 150 milliarder kroner. Prosjektene er vurdert ut fra planstatus, samfunnsøkonomisk nytte og virkninger. Tunnelsikkerhetsforskriften er også en viktig faktor, sammen med nasjonale beredskapshensyn.

Les mer om følgende emner: