Redusert elbilsalg 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Redusert elbilsalg 

I mai i år utgjorde elbiler 80,7 prosent av nybilsalget. Det er redusert fra 86,8 prosent i mars og 83,2 prosent i april, skriver elbil.no.

Norsk elbilforening fastslår at elbilandelen i nybilsalget ikke har tempo nok til å nå 2025-målet

For det private personbilmarkedet utgjorde elbiler 94,9 prosent. Samtidig var elbilandelen for leasede person- og firmabiler på 61,2 prosent.  

Generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening fastslår at elbilandelen i nybilsalget er for lav.  

– For å nå 2025-målet må elbiler utgjøre 90 prosent i år og 95 prosent neste år. Dette gjelder både for personbiler og lette varebiler. 

Elbilforeningen viser også til en pressemelding fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV), der direktør Øyvind Solberg Thorsen peker på en tydelig indikasjon på at nybilsalget i Norge i 2023 blir mindre enn rekordnivået de siste to årene.  

– Stor usikkerhet knyttet til utviklingen i privatøkonomien til folk, og den ustabile situasjonen i Europa vil påvirke salget resten av året.  

Les mer om følgende emner: