Rehabiliterer låve etter sirkulærbygg-kriterier 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Rehabiliterer låve etter sirkulærbygg-kriterier 

Låven på Nedre Sem gård, som Asker kommune eier, skal rehabiliteres etter FutureBuilt sine kriterier for sirkulære bygg.

Låven, som vil se ut som en vanlig låve, blir rehabilitert etter FutureBuilt sine kriterier Illustrasjon: Ola Roald Arkitektur

Til tross for at den har forfalt i flere år og ligger delvis sammenrast i et attraktivt turområde, er låven vurdert å ha høy verneverdi. Bygningen er et viktig element i kulturlandskapet i Sem landskapsvernområde, og en betydelig del av gårdsanlegget.  

Låven skal demonteres og gjenoppbygges ved å bruke eksisterende trematerialer, tegl og steinmur. Bærekonstruksjonen er planlagt i massivtre-elementer.  

I tillegg til å bli et sirkulærbygg skal låven ha nær nullenergistandard. Dette skal gjøres med en godt isolert bygningskropp, geotermiske energibrønner og solceller på taket. Byggeplassen skal være utslippsfri, samtidig som bygget skal være fritt for fossil plast.  

Ferdig rehabilitert skål låven fungere som et nytt kommunalt arbeidssenter, og boliger for personer med funksjonsnedsettelse.  

Les mer om følgende emner: