Rekordbeløp fra EU til norsk industri 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Rekordbeløp fra EU til norsk industri 

EU sitt innovasjonsfond gir et rekordbeløp til norsk industri og næringsliv. Fem prosjekter deler 510 millioner euro, eller 5,7 milliarder norske kroner.

Freyr får 100 millioner euro i EU-støtte til batterifabrikken Giga Factory i Mo i Rana. Fire andre norske prosjekter deler 410 millioner euro Illustrasjon: Freyr

Selskapene som får støtte er Norway Fortescue Future Industries, Freyr, Vianode, Norsun og Nordic Electrofuel. Totalt delte innovasjonsfondet ut 3,6 milliarder euro til 41 prosjekter. 

Innovasjonsfondet er den viktigste støtteordningen for investeringer i ny teknologi i EU sin klimastrategi. Ordningen er finansiert gjennom EU sitt klimakvotesystem (EU ETS), der Norge deltar. Enova, som er ansvarlig for Norges deltakelse i innovasjonsfondet, støtter norske søkere til fondet. 

– Dette viser at norsk industri og næringsliv er helt i tet på innovasjon og teknologiutvikling. De fem prosjektene som får støtte, peker alle mot omstillingen samfunnet står foran, sier adm. direktør Nils Kristian Nakstad i Enova. 

Grønt hydrogen, batterier, wafere og e-drivstoff 

Norway Fortescue Future Industries lager grønt hydrogen fra fornybare energikilder. Prosjektet som får støtte er lokalisert i Bremanger kommune i Vestland fylke. Målsettingen er å bruke 280 MW installert vannkraftkapasitet som vil produsere ca. 40 kt H2 pr år for ombygging til rundt 226 kt flytende ammoniakk. Den grønne ammoniakken skal selges både i Norge, og eksporteres til Nord-Europa. 

Freyr Battery skal bygge battericellefabrikken Giga Artic i Mo i Rana. Basert på fornybar energi skal det årlig produseres 29 GWh battericeller.

Vianode skal produsere syntetisk grafitt til batteriverdikjeden. 

NorSun er det eneste europeiske selskapet som lager ingots og wafere til solceller. Dagens kapasitet er på 1 GW. Målsettingen til project SunRISE er å utvide anlegget i Årdal med 3 GW. 

Nordic Electrofuel skal produsere karbonnøytralt e-drivstoff basert på syntetisk hydrokarbon med bruk av fornybar energi, vann og CO/CO2. 

Les mer om følgende emner: