Rekordkontrakt på Regjeringskvartalet

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Rekordkontrakt på Regjeringskvartalet

GK skal levere byggautomasjon med tilhørende elektrotekniske systemer til det nye Regjeringskvartalet i Oslo. Kontrakten med Statsbygg er på rundt 400 millioner kroner.

GK skal automatisere det nye Regjeringskvartalet i Oslo fo rundt 400 millioner kroner Foto: Statsbygg/Team Urbis/Nordic Office of Architecture

– Dette er så vidt vi vet det største oppdraget i sitt slag i Norge, sier Per Arve Ekle, divisjonsdirektør for GK byggteknologi og utvikling.

Regjeringskvartalet, som er et av de største byggeprosjektene i Norge noen gang, består av fem nye bygg, én kjeller og rehabilitering av to bygg og byrom. Byggene skal miljøsertifiseres som Breeam Excellent.

– Størrelsen og kompleksiteten på prosjektet, satsingen på innovative og bærekraftige løsninger, sammen med strenge sikkerhetsrutiner og sikring av informasjon i byggeprosessen, er noe av det som gjør at oppdragsmengden er blitt så stor, sier regionsdirektør Andre Narud Simonsen i GK.

– Vi skal levere nødlysanlegg, brannalarmanlegg, programdistribusjon, talevarslingsanlegg, elektronisk skilting, SD-anlegg og automasjon i alle byggene.

Samspill

Samspillsleder Anders Øiseth i Statsbygg forklarer at entrepriseformen er samspill.

– Her bruker vi kompetansen til entreprenørene tidlig i prosjektet, der målsettingen er å skape mest mulig verdi.

– I samspillsfase 1 har GK vært med på å utarbeide systembeskrivelser. Med sin kompetanse har de bidratt til at vi får de beste løsningene for prosjektet.

Simonsen er stolt og ydmyk over tilliten GK har fått fra Statsbygg.

– Vi har blant annet fått stor innflytelse når det gjelder hvilken teknologi som skal brukes. På topp vil vi ha rundt 30 ansatte i arbeid på Regjeringskvartalet.

Godt i gang med første byggefase

Byggingen startet i januar 2021. GK er godt i gang med sitt arbeid. Første byggetrinn med kjeller, A-blokken, D-blokken og rehabilitering av H-blokken skal være ferdig i 2025, med innflytning i 2026.

GK har opsjoner på byggetrinn to, med blant annet C-blokken. Dette arbeidet skal starte i 2025, med ferdigstillelse i 2029.

Les mer om følgende emner: