Rekordmange lærlinger i Bravida 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Rekordmange lærlinger i Bravida 

– I år tar vi inn 200 nye lovende håndverkere. Med totalt 579 lærlinger i selskapet har vi satt ny rekord, sier adm. direktør Tore Bakke i Bravida Norge.

Bravida har rekordmange lærlinger, som også er den viktigste rekrutteringsplattformen til selskapet. På bildet møter adm. direktør Tore Bakke nye lærlinger i Trondheim

– Å gi de som tar yrkesfag muligheten til å fullføre utdanningen er et samfunnsansvar. Dessuten er dette vår viktigste rekrutteringsplattform. Her former vi fremtidens fagarbeidere. Lojaliteten er sterk hos lærlingene. De blir en del av kulturen, og får et sterkt forhold til Bravida  

– I år er lærlingene jevnt fordelt over hele landet, og i alle fagene vi satser på. Blant annet elektro, rørlegger, ventilasjon, kulde, lås og beslag, telekommunikasjon, automasjon og kontorfag. Andelen jenter er også økende. I år er den på 12 prosent, som er to prosent mer enn i 2022.  

God inngang til arbeidslivet

– Ferske lærlinger har gjerne sitt første møte med arbeidslivet, og går gjennom overgangen fra skole til jobb. Vi må sikre at denne blir så bra som mulig, og at de blir dyktige fagarbeidere som vi har glede av over tid.  

– For å gi dem best mulig «onboarding» og utdanning, setter vi sammen team med både lærlinger og montører. Her får de prøve seg på ulike arbeidsoppgaver. Dette er den viktigste delen av opplæringen.  

– Vi samarbeider også med opplæringskontorer over hele landet for å sikre at utdanningen er i tråd med læreplanen, og har et høyt fagteknisk nivå.  

Oppfordrer til å ta inn lærlinger

– De siste årene har det vært mye oppmerksomhet på at ungdom skal velge yrkesfag. Samtidig er det arbeidet aktivt med å heve statusen. Både bransjeorganisasjoner, fylker og regjeringen deltar i denne prosessen, der det er en positiv utvikling. I 2022 fikk 81 prosent læreplass. Dette er rekord.   

– Uten læreplasser blir ikke utdanningen fullført. Derfor oppfordrer jeg bransjen til å ta inn lærlinger. 

Les mer om følgende emner: