Rekordomsetning på drøyt to milliarder  

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Rekordomsetning på drøyt to milliarder  

– I 2023 fikk vi rekordomsetning både i Norge og på eksportmarkedet. For første gang passerte vi 1 milliard kroner i Norge. For å håndtere denne utviklingen har vi ansatt flere på salg, marked og bærekraft. Totalt har vi rundt 800 ansatte, sier salgsdirektør Erik Nordermoen i SG Armaturen.

I fjor fikk SG Armaturen en rekordomsetning på drøyt to milliarder kroner. Selskapet selger sine produkter og løsninger i ti europeiske land. Bildet er fra de nye lokalene til AB Elektro i Alta, der SG Armaturen var total­leverandør på all utendørs og innendørs belysning Foto: SG Armaturen

– Vi legger stor vekt på å utvikle nye produkter. Dette er nødvendig for å være en konkurransedyktig og attraktiv samarbeidspartner. Samtidig skal vi levere når det trengs, selv om det meste av produksjonen skjer i Kina. Med blant annet koronapandemi og krig i Europa har dette vært litt utfordrende de siste årene. Dette har vi løst med å øke lagerkapasiteten ved hovedkontoret i Lillesand. Dessuten har vi et lager i Mechelen i Belgia, som betjener det europeiske markedet. 

Større fabrikk

– Med økt salg må vi også øke produksjonskapasiteten. Derfor utvider vi fabrikken vår i Kina, som skal være ferdig utbygd i 2025. 

På spørsmål om hvordan SG Armaturen vurderer markedsutviklingen i 2024, svarer Nordermoen at selskapet det siste året har styrket markedsposisjonen både i Norge og Europa. 

– Med etterspurte produkter og løsninger er målsettingen fortsatt vekst. 

Viktig markedskanal

– Vi skal også delta på Eliaden 2024 i slutten av mai. Messen er en viktig markedskanal for oss, der vi treffer elektrofagfolk fra hele landet. Dette er den største og viktigste møteplassen for elektrobransjen. I år skal vi presentere hele vår produktbredde, som omfatter både armaturer, installasjonsprodukter og styringssystem på en stand på 300 m2.  

– I 2022 var det tusenvis av besøkende på standen. Vi regner med det samme i år. Som vanlig kommer vi med nye produkter, blant annet i vår smarthusløsning SG Smart. 

– Med tanke på at utstillingsarealet allerede er større enn da Eliaden åpnet i 2022, kan dette bli den største messen på mange år. Samtidig er det lagt opp til et nytt utstillingskonsept, blant annet med bruk av B-hallen. Vi håper dette vil resultere i enda flere utstillere og besøkende. Dessuten er det bra at Lyskultur sammen med Eliaden skal synliggjøre lysbransjen med aktiviteter og kurs.   

– Vi selger våre produkter og løsninger i ti europeiske land. For å følge opp dette markedet skal vi i år også delta på Light+Building i Frankfurt i Tyskland. 

Milliardmarked

På spørsmål om spesielle hendelser i 2023, fastslår Nordermoen at innføringen av EU sitt RoHS-direktiv, som forbyr produksjon og salg av de kvikksølvbaserte lysrørene T5 og T8 i Europa, har skapt et nytt marked.  

– Her er det mange selskaper som bytter til LED-armaturer, som både er mer energieffektiviserende, reduserer vedlikeholdskostnadene og har lenger levetid. 

– Økt salg på dette området bidro til rekordomsetningen i fjor. Med tanke på alle lysrørene som må byttes i Norge, er dette et marked som vil vare i noen år. 

Vil spare miljøet for 1,8 tonn kvikksølv

Også daglig leder Ida Thorendal i Lyskultur er opptatt av utfasingen av kvikksølvbaserte lysrør.  

– Å bytte til mer sirkulære og bærekraftige løsninger som LED-belysning er et viktig løft for norske bygg. Kvikksølv er både helse- og miljøskadelig, og har dessuten en lang og lite bærekraftig produksjonslinje. Endringen er et skritt i riktig retning. Vi regner med at det er rundt ti millioner operative lysstoffrørarmaturer i Norge. 

– Ifølge en rapport fra Signify vil overgangen til LED-lysrør spare miljøet for nesten 1,8 tonn kvikksølv innen 2035. Samtidig vil EU spare 350 milliarder kroner i energiforbruk og produksjon. 

Bytter 34 000 lysrør

Avdelingsleder Mads Brelum i GK forteller at det er økende interesse for å bytte til LED-belysning. 

– Dette gjelder også større bygg. 1. september i fjor startet vi arbeidet med å skifte 34 000 lysrør med LED-armaturer på universitetssykehuset i Tromsø. Glamox-armaturene blir installert både i sykehusavdelinger, personal- og pasientrom, kontorer, toaletter og sykepleierboliger. Vi applauderer alle aktører som tar ansvar for å bidra til en mer bærekraftig utvikling. 

Ingen grunn til å vente

Prosjektingeniør Ole Bjørn Svartangen i GK fremhever at å bytte til LED gir rask avkastning, som kort nedbetalingstid og lavere driftsutgifter.  

– Det mest effektive er å skifte alle armaturene samtidig. Dette vil som regel ha minst negativ påvirkning på brukerne av bygget, og gjør det enklere å tilrettelegge for god drift og forvaltning. 

– Ifølge en rapport fra Signify har et konvensjonelt lysrør en levetid på rundt 20 000 timer. En nyere LED-lyskilde kan vare i 100 000 timer. Dette krever mindre vedlikehold, færre utskiftninger og lavere materialforbruk. 

– Selve installasjonen innebærer typisk å bytte en gammel lysrørarmatur med et LED-armatur, ofte uten å røre kablingen eller infrastrukturen i bygget. Dette kan som regel gjøres mens det er i bruk. Resultatet er reduserte energikostnader på 60-70 prosent, med en nedbetalingstid på mindre enn fem år i mange bygg. 

Sparer enda mer med lysstyring

– For aktører som ønsker enda flere gevinster er lysstyring en god investering. En slik løsning kan innstilles for automatisk justering etter tidsperioder, dagslysforhold eller om det er mennesker til stede i rommet, og øke energibesparingen med ytterligere 10-30 prosent. Totalt kan strømregningen reduseres med inntil 80 prosent.

Formidabel økning på solenergi

Et annet marked der det er stor aktivitet er på solenergi. På sine hjemmesider skriver Enova at 2022 og 2023 utpeker seg som to år med formidabel økning. I 2022 ble det installert like mye solcellekapasitet som alle tidligere år til sammen. Veksten fortsatte i omtrent samme tempo i fjor. Det er også forventet at prisen på solceller vil reduseres. Dette varsler både det norske markedet, og internasjonale prognoser.  

Også Eliaden 2024 melder om stor interesse fra solenergiselskapene, som skal presentere sine produkter og løsninger på et utstillingsareal på rundt 1 000 m2.  

Norges første storskala solkraftverk

I fjor ble første del av Furuseth solcellepark i Stor-Elvdal koblet til strømnettet. Dette er det første konsesjonspliktige anlegget i sitt slag i Norge. Det er solkraftselskapet Solgrid som utvikler prosjektet. Største eiere er Østfold Energi, Akershus Energi og Obligo.  

– At dette på mange måter er nybrottsarbeid i Norge har gitt nyttige erfaringer. Etter planen skal hele anlegget være klart våren 2024. Årsproduksjon på 6,4 GWh skal dekke energibehovet til rundt 320 eneboliger, sier adm. direktør Kristin Melsnes i Solgrid.  

80 prosent økning

Magne Håland, leder i DLE Sør i Glitre Nett, forteller at i fjor økte antall kunder med solcelleanlegg som skal levere energi til det lokale strømnettet med rundt 80 prosent.  

– I Agder har vi registrert rundt 3 350 anlegg. Vi forventer at denne utviklingen fortsetter. Her må både kunder og elinstallatører ta elsikkerheten på alvor.  

– Med tanke på at det er mange nye selskapet som satser på dette området, er det viktig å minne om kravene som gjelder. Her har vi gjennomført samlinger for faglige ledere, saksbehandlere og montører hos elinstallatørene, der vi også har satt søkelyset på elbilladere og batteri-installasjoner.  

– Veksten i antall solcelleanlegg er et eksempel på den raske elektrifiseringen i Norge. Det er kun registrerte elektroforetak som kan installere solcelleanlegg. Dette gjelder alt av elektriske koblinger, kabling, legging av tilførsler, montering av invertere og alt som er en del av det elektriske anlegget. Dette arbeidet skal utføres av kvalifisert personell, det vil si personer med relevant fagbrev i elektrofaget.  

Avdekker feil og mangler

– På våre kontroller finner vi mange feil og mangler. Vi er opptatt av å øke elsikkerheten på anleggene, og bevisstgjøring av ansvaret til elinstallatørene. Samtidig har vi registrert brann som har startet i solcelleanlegg. Med stadig flere slike installasjoner er det viktig at regelverket følges.

Les mer om følgende emner: