Rekordstort strømforbruk og -produksjon i 2021

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Rekordstort strømforbruk og -produksjon i 2021

Strømforbruket i Norge økte fra 134 TWh i 2020 til 140 TWh i 2021.

I fjor var det rekord i både strømforbruk og - produksjon i Norge

Dette er ny rekord. Gjennomsnittsforbruket for en husholdning økte med fire prosent, fra 15 300 til 16 000 kWh.  

Antall registrerte leverandørbytter i Elhub var rundt 800 000 i 2021, som er rekordhøyt. Det var spesielt mange bytter i begynnelsen av året, da det var mye medieoppslag knyttet til Forbrukerrådet sin omtale av kraftleverandørene. Aktiviteten var også stor på slutten av året, da prisene i Sør-Norge var på sitt høyeste.  

Samtidig fortsatte konsolideringen i markedet. Flere av de mindre nettselskapene og kraftleverandørene fusjonerte med større selskaper. Ved utgangen av 2021 var det i Elhub registrert 134 nettselskaper, 155 kraftleverandører og 38 tredjeparter. 

I Elhub er alle aktive målepunkter for forbruk og produksjon av strøm registrert. Ved utgangen av fjoråret var det nesten 3,3 millioner aktive målepunkter. 

Sammenlignet med i fjor økte antall plusskunder med 35 prosent. Denne gruppen bidro med 34 GWh strøm inn på nettet, som er sju GWh mer enn i 2021. 

Gamle og manuelt avleste målere ble redusert til knapt 60 000. Forbruket knyttet til denne gruppen er redusert mye de siste årene til 1,1 TWh. 

Også strømproduksjonen i fjor var rekordhøy. 157 TWh er tre TWh mer enn i 2020. 93 prosent av dette var vannkraft. Vindkraft utgjorde 12 TWh, varme 1,5 TWh og sol 0,03 TWh.  

Fra 2020 til 2021 ble krafteksporten redusert med tre TWh til 17 TWh. 

Les mer om følgende emner: