Rekrutterer fagfolk i hele Norge

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Rekrutterer fagfolk i hele Norge

De neste årene venter store prosjekter for elinstallatørene i Finnmark. For å møte denne utfordringen har Gagama Elektro i Hammerfest gjennomført en nasjonal kampanje for å få tak i fagfolk.

SATSER PÅ KVINNER. Montør Marita Pedersen i Gagama Elektro installerer varmekabel Foto: Gagama Elektro

Sammen med X5 Elektro i Alta har selskapet fått elektrokontrakten på mer enn 200 millioner kroner på det nye sykehuset i Hammerfest. Byggingen, som er i gang, skal være ferdig i 2025.

– Dette er den største elektrokontrakten i regionen noen gang. Vi er i gang med å trekke strøm- og datakabler, sier Inger Lise Svendsen, markeds- og HMSK-sjef i Gagama Elektro.

– I tillegg til både egne ansatte og fra X5 Elektro legger vi opp til noe innleie. På det meste regner vi med å ha rundt 60 montører i arbeid på prosjektet.

Uvanlig god ordrereserve

– Vanligvis har vi oppdrag et halvt år frem i tid. Nå er det full sysselsetting i minst to år. Her er Nye Hammerfest sykehus sentralt. Samtidig har vi flere vedlikeholdsavtaler. Dette gjelder blant annet med Statens vegvesen om vedlikehold av veger og tunneler i Vest-Finnmark, og en femårsavtale med Coor på Melkøya. 

Montører fra hele landet

– For å ansette fagfolk ser vi langt ut over egne regiongrenser. Vi trenger både prosjektledere, elektrikere og automatikere. Derfor har vi nylig gjennomført en nasjonal rekrutteringskampanje.

– Det er utfordrende å få tak i servicemontører og montører med erfaring fra skipselektro. Generelt trenger vi løsningsorienterte teknikere, som trives med å finne løsninger på nye utfordringer på alt fra drift av SD-anlegg til programmering.

– Selv om Hammerfest er kjerneområdet for å rekruttere lærlinger, søker vi i hele fylket. Vi besøker også tiendeklassinger for å informere om elektrobransjen. Her er det viktig å bygge oppunder stoltheten deres overfor hjemstedet og regionen, med håp om at de satser på hjemstedet sitt. Vi tenker hele veien på å profilere både Gagama Elektro, Hammerfest og området rundt.

Sju prosent kvinner

– I rekrutteringsarbeidet har vi oppmerksomhet på ungdom som skal velge yrke, de som har valgt og hvordan vi kan beholde de gode hodene.

– Klarer dere å rekruttere blant begge kjønn?

– Hos oss er sju prosent av montørene kvinner. Vi satser på å øke denne andelen til høsten.

Må stå sammen for å sikre nok ressurser

På spørsmål om hva som kan gjøres for å forebygge mangelen på fagfolk, svarer Svendsen at alle må samarbeide for å øke attraktiviteten til yrket.

– En ide kan være å følge opp ungdommene tidligere. Bransjen bør dra ut og møte dem for å fortelle om alle mulighetene. Eksempelvis å spesialisere seg på ett område, eller satse på breddekompetanse. Elektro dekker et stort fagområde.

– Dessuten er det plass til flere kvinner i bransjen. Vi ønsker rene jenteklasser på VG2, slik det var i forbindelse med prosjektet «Jenter i bil og elektro» for noen år siden. Det økte antall kvinnelige lærlinger. Å få flere jenter i utdanningsløpet øker rekrutteringsgrunnlaget.

Les mer om følgende emner: