Reparerer flest mulig mobiltelefoner

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Reparerer flest mulig mobiltelefoner

– Hvert år får vi inn mer enn 50 000 skadede mobiler. 80 prosent av disse blir reparert. Dette betyr at vi årlig reduserer klimaavtrykket med 3 500 tonn C02. Det tilsvarer 40 000 flyturer fra Oslo til Bergen, sier Kristine Falkgård, direktør for bærekraft i forsikringsselskapet Fremtind.

- Med å reparere flest mulig mobiltelefoner bidrar vi til å skape et gjenbruksmarked, sier Kristine Falkgård, direktør for bærekraft i Fremtind Foto: Fremtind

– Beregninger fra GIAB viser at produksjon av én smarttelefon gir et utslipp på 110 kg C02. Med å reparere blir utslippet redusert med 88 kg C02 per telefon.

– Hvert år erstatter vi skader for nesten sju milliarder kroner. Det gjør at vi kan stille krav til nesten 13 000 leverandører. Vi har fått redusert reparasjonstiden på mobiler, og påvirket denne verdikjeden i en sirkulær retning for å skape et gjenbruksmarked.

I en undersøkelse Respons analyse har gjennomført for Fremtind oppgir 75 prosent at de i noen eller stor grad er villige å få mobiltelefonen reparert. Når de ble informert om hvor mye C02-utslipp som spares ved å reparere mobiltelefoner enn å erstatte med nye, svarte 84 prosent at de ønsket reparasjon.

Les mer om følgende emner: