Robot skal bidra til å sikre rullebaner 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Robot skal bidra til å sikre rullebaner 

– Vi har utviklet en fjernstyrt robot som blant annet skal sjekke rullebanelys, jage fugler, oppdage og fjerne fremmedelementer som kan skade fly, inspisere gjerder og identifisere sprekker i asfalten. Hastigheten er på inntil 100 km/t. I fremtiden skal den også kunne kjøres autonomt, sier medgründer Magnus Olsen Finnesand i Roboxi i Stavanger.

Roboxi har utviklet en robot som skal digitalisere manuelle arbeidsoppgaver på flyplasser Foto: Øystein Løwer/Avinor

– Dette er et pilotprosjekt som inngår i vår teknologiportefølje, og støttes av Innovasjon Norge. Målsettingen er å se på muligheter for å digitalisere manuelle arbeidsoppgaver på flyplassene. Vi skal bruke kunstig intelligens og 5G-teknologi for å analysere data som samles inn av roboten, sier teknologidirektør Lars Vågsdal i Avinor. 

Strenge sikkerhetskrav 

– Vårt behov for å teste 5G-teknologi drives blant annet av økt aktivitet i luftfartsindustrien og samarbeid med andre transportsektorer, bruk av autonome kjøretøy og droner, avanserte sensorer og en pålitelig kommunikasjonsinfrastruktur. Teknologien skal integreres med eksisterende kommunikasjonsinfrastruktur som er nødvendig for å oppfylle våre strenge sikkerhetskrav. 

– Robotprosjektet gjennomføres i samarbeid med Telia. I tillegg til Stavanger skal roboten også testes i Alta, der de klimatiske forholdene er mer krevende enn i Rogaland. 

Les mer om følgende emner: