Rombransjen omsetter for nesten 12 milliarder

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Rombransjen omsetter for nesten 12 milliarder

– Norsk romsektor er en høyteknologisk eksportbransje, med en årlig omsetning på 11,7 milliarder kroner. Bransjen omfatter 138 aktører med totalt 2 700 arbeidsplasser, sier Mari Eldholm, seniorrådgiver på analyse og utredninger i Norsk Romsenter.

Den norske småsatellitten NorSat-TD, som tester ny teknologi og nye operasjoner for norske selskaper, etater og internasjonale samarbeidspartnere, går i bane i en høyde på rundt 600 kilometer

– Aktørene, som er både kommersielle selskaper og ikke-kommersielle offentlige etater, institutter og universiteter, har ambisjoner om eksempelvis en nasjonal verdikjede for småsatellitter, en norsk romhavn og økt forståelse for nytten av satellittdata

– Den norske rombransjen eksporterer årlig for rundt 8,9 milliarder kroner, som viser at den er konkurransedyktig.

– Norge har hatt 19 satellitter, og skutt opp 1 205 sonderaketter. Dette gjør landet til en mellomstor internasjonal romnasjon. I løpet av de neste årene kan antall norske satellitter i bane dobles. Fra neste år er det planlagt oppskyting av småsatellitter fra Andøya.

Les mer om følgende emner: