Rundet 6,5 milliarder 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Rundet 6,5 milliarder 

GK fikk i fjor en omsetning på 6 536,2 millioner kroner, som sammenliknet med 2022 er en økning på 8,4 prosent.

Konsernsjef Kim Robert Lisø i GK fastslår at omsetningen i fjor passerte 6,5 milliarder kroner Foto: Nicolas Tourrenc/GK Gruppen

Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) ble på 100,7 millioner kroner, mot 40,5 millioner kroner i 2022. Resultatet før skatt (EBT) på 20,1 millioner kroner, er en forbedring på mer enn 40 millioner kroner sammenliknet med 2022. 

– I et krevende marked leverer vi rekordhøy omsetning i 2023. En sunn ordrereserve gir trygghet for 2024, selv om vi forventer mer urolige markedsforhold, sier konsernsjef Kim Robert Lisø. 

– Omsetningen øker i alle tre land, samtidig som ordreinngangen har vært god. Dessuten gir vårt strategiske arbeid med utvikling og forbedring av kjernevirksomheten på service, entreprise og byggautomasjon resultater.  

Grønne løsninger 

– De neste årene står byggenæringen overfor store endringer. Etterspørselen etter løsninger for energioptimalisering av eksisterende bygg er økende. Med smarte konsepter på service, driftsstøtte og styring, er vi godt strategisk posisjonert for å bidra i det grønne skiftet.  – Der vi som teknisk entreprenør kommer tidlig inn i prosessene eller deltar i samspillsentrepriser, ser vi at vi kan bidra til smarte, fremtidsrettede og bærekraftige løsninger. 

Les mer om følgende emner: