Samarbeider for en bærekraftig veisektor

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Samarbeider for en bærekraftig veisektor

Statens vegvesen og NTNU har startet et samarbeid for å skape en bærekraftig veisektor.

Statens vegvesen samarbeider med NTNU for å skape en bærekraftig veisektor i Norge Foto: Elinor Hansen

Dette skal bidra til økt forskningsaktivitet, fremtidsrettet utdanning og tiltak som fremmer idéutvikling og innovasjon fra de involverte fagmiljøene.

– Bærekraft er styrende for all vår virksomhet. Vi skal bidra til å oppfylle Norges klima- og miljømål. Avtalen med NTNU er et viktig ledd i dette arbeidet, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Samarbeidspartene skal utarbeide et veikart for en karbonnøytral og bærekraftig veisektor i Norge innen 2050. I tillegg til karbonnøytralitet har EU vedtatt en Green Deal Policy i tråd med FN sine bærekraftmål. Det betyr at å bevare naturmangfold og arealer blir stadig viktigere i nye veiprosjekter.

Intensjonsavtalen har en varighet på fem år, med mulighet for forlengelse i ytterligere fem år. Det er Fakultet for ingeniørvitenskap og Institutt for bygg- og miljøteknikk som er vertskap for samarbeidet ved NTNU.

Les mer om følgende emner: