Samarbeider om grønn kai 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Samarbeider om grønn kai 

– Sammen med Glitre Energi skal vi finne de beste bærekraftige løsningene som skal gjøre oss til en av Norges grønneste havner innen 2030, sier havnesjef Einar Olsen i Drammen havn.

Havnesjef Einar Olsen (t.v.) i Drammen Havn og konsernsjef Pål Skjæggestad i Glitre Energi skal samarbeide om grønne løsninger

– Dette krever ambisiøse tiltak. Her skal vi se på både hydrogen, solkraft og kartlegging av nettkapasiteten. 

Konsernsjef Pål Skjæggestad i Glitre Energi fastslår at selskapet skal være en pådriver for det grønne skiftet, og en tydelig samarbeidspartner i Drammensregionen for å finne og etablere grønne løsninger. 

– Elektrifisering er et av de viktigste tiltakene for å nå klimamålene. For å lykkes med dette må vi levere både nok ren, fornybar kraft og nettkapasitet til aktører som Drammen Havn. 

Olsen fastslår at å få nok strøm og kapasitet til Norges største importhavn for biler er sentrale elementer i prosjektet.  

– Kunder etterspør lading for elbiler, superladere til lastebiler og landstrøm til skip. Her er kapasiteten på Holmen sprengt. 

– 75-80 prosent av nybilene som kommer til Drammen er elbiler. Både elektriske og hydrogenbaserte transportløsninger er aktuelle. Vi har en sentral beliggenhet for å være et fremtidig knutepunkt for hydrogen. Her er samarbeidet Glitre Energi har med AppliedHydrogen spesielt interessant. 

Olsen og Skjæggestad påpeker også at samarbeidet er i tråd med Drammen sin ambisjon om å bli Norges grønneste kommune. 

Les mer om følgende emner: