Samler krefter i Ytre Namdal 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Samler krefter i Ytre Namdal 

– Med kjøpet av 60 prosent av aksjene i Elcom legger vi til rette for en forsterket felles satsing i Ytre Namdal, sier adm. direktør Svein Erik Svarte i NTE Elektro.

Medeier Håvard Henriksen (t.v.) i Elcom, adm. direktør Svein Erik Svarte i NTE Elektro og medeier og daglig leder Dagfinn Eriksen i Elcom ser nye muligheter med samarbeid

– Vi er tungt involvert i området, både gjennom arbeidet med hydrogensatsingen på Kråkøya biopark og energihub, og planer om utvidelse av vindparken på Ytre Vikna. Dette gjelder også prosjekter på elektrifisering og landstrøm i havbruksnæringen. Ytre Namdal er viktig for oss. Oppkjøpet av aksjeposten i Elcom understreker dette.  

– Å kombinere Elcom sin posisjon på havbruk og maritim sektor med vår geografiske utbredelse, tror vi vil åpne nye muligheter. 

Daglig leder Dagfinn Eriksen i Elcom forteller at selskapet skal gire opp virksomheten.  

– Det får vi nå muligheter til. Havbruk og den maritime næringen er sentralt i satsingen. Også landbasert virksomhet er viktig, både med satsing mot næringslivet og privat sektor. Samarbeid er viktig for å lykkes.  

De to selskapene hadde i fjor en samlet omsetning på drøyt 500 millioner kroner. Elcom skal videreføres som et eget selskap i NTE-konsernet. 

Les mer om følgende emner: