Samles i ett konsern 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Samles i ett konsern 

Det europeiske investeringsselskapet Triton samler Assemblin og Caverion i ett stort, felles konsern.

Torkil Skancke Hansen (t.h.) skal lede det sammenslåtte konsernselskapet Assemblin Caverion Norge. Knut Gaaserud fortsetter som adm. direktør i Caverion Norge

Med det blir Assemblin Caverion Group et av de største tekniske entreprenørselskapene i Nord-Europa. Det nye konsernet, som får hovedkontor i Stockholm og rundt 22 000 ansatte i ti land, får en omsetning på 43,6 milliarder kroner.   

Med rundt 3 500 ansatte og en omsetning på 6,4 milliarder kroner er Assemblin Caverion Norge blant de ti største i den norske byggebransjen målt i omsetning, og blant de fem største i antall ansatte.   

Adm. direktør Torkil Skancke Hansen i Assemblin Norge skal lede Assemblin Caverion Norge. Han fortsetter også som operativ sjef i Assemblin her i landet. Knut Gaaserud fortsetter som adm. direktør i Caverion Norge.  

I første fase blir de norske virksomhetene drevet som selvstendige enheter med dagens merkenavn. Målsettingen er at selskapene gradvis skal utnytte hverandres styrker for å optimalisere resultatene, og tilføre hverandre kompetanse. Høsten 2024 skal det utarbeides en felles, langsiktig strategiplan som setter retningen for de neste tre årene.  

– Det er mange detaljer og forhold som må avklares. Vi skal sikre at prosessen skjer smart, kontrollert og med riktig oppmerksomhet. Målsettingen er å styrke både Assemblin og Caverion med å hente det beste fra begge organisasjonene, sier Skancke Hansen.  

Norden er den eneste regionen der begge selskaper er representert samtidig. De to lederne er opptatt av mulighetene det gir i markedet.  

– Vi gjør oss klare til en ny fase. I Østlandsområdet har Assemblin en tung posisjon i rørfaget. Caverion satser på teknisk flerfaglighet, landsdekkende prosjekt- og serviceavdelinger og nasjonale avtaler, med hovedtyngden av omsetningen på elektro, sier Gaaserud.   

Fellesverdier

– Det er mange muligheter for å betjene kundene til begge selskapene på en enda bedre måte. Vi har også mye felles når det gjelder kultur, som er avgjørende for å få ut synergier gjennom å bygge en ny, stor og trygg aktør.

Les mer om følgende emner: