Satellittbilder mot arbeidslivskriminalitet

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Satellittbilder mot arbeidslivskriminalitet

– For å effektivisere ressursbruken må vi gjennomføre kontroller når det er mest aktivitet. Akkurat når dette skjer er vanskelig å vite fordi det er krevende å finne oppdatert informasjon. Her fikk vi ideen om å bruke satellittbilder, sier Olav Aanestad Godiksen, seniorinspektør i avdeling arbeidskriminalitet i A-krimsenteret i Vestland.

På hyttefeltet Hodlekve har A-krimsenteret i Vestland testet om satellittbilder kan brukes til å finne ut når de skal dra på kontroll Foto: A-krimsenteret i Vestland

Europa har en flåte av Sentinel-satellitter som overvåker hav, land og atmosfære i jordobservasjonsprogrammet Copernicus. Her tar satellittene nye bilder over de samme områdene uke etter uke, år etter år.

Ulempen er at bildene er tatt fra en høyde på 700-800 kilometer, med en oppløsning på ti meter. Det betyr at det ikke er mulig å se objekter på bakken som er mindre enn dette. Med smarte kombinasjoner kan bildene brukes til å avsløre endringer på byggeplassene. Det er dette som kan bidra til at det kan gjennomføres kontroller.

Lag på lag

– Forespørselen fra A-krimsenteret i Vestland var en interessant utfordring, sier seniorrådgiver Bjørn Wangensteen i Norsk Romsenter.

Initiativet ble startskuddet for et pilotprosjekt, der Romsenteret ga tilskudd til Kartverket for å utvikle teknologi for endringsdeteksjon.

Å legge tidsserier av radarbilder fra Sentinel-1 over hverandre gir et referansebilde. En algoritme sammenligner det ferskeste radarbildet med referansebildet. Er det forandringer blir dette registrert som endring, og overført til en kartdatabase.

På byggeplasser kan det gå lang tid fra grunnarbeidene med planering og fundamentering er ferdig, til byggefasen er i gang. Da dukker det opp biler, stabler av materialer og reisverk. Med hjelp av endringsdeteksjon viser satellittbildene at det er ny aktivitet på byggeplassen.

– At satellittbildene viser at noe er forandret er den sentrale informasjonen i tjenesten, sier Wangensteen.

Traff blink

For å sjekke om dette stemmer med det som skjer på bakken, dro A-krimsenteret i Vestland til Hodlekve og Kvamskogen. Dette er to populære hytteområder i Vestland med mange hytter under bygging.

– Det var treff på begge steder. I Hodlekve var det byggeaktivitet på fem hytter. Nøyaktig samme sted som endringsdeteksjonen viste, sier Godiksen.

Senterleder Ove Boga ved A-krimsenteret i Vestland fastslår at kontroller er ressurskrevende.

– Tilgang på fersk satellittinformasjon som viser når noe skjer, gjør at vi kan bli mer presise når vi planlegger kontroller. Da får vi brukt ressursene mer effektivt.

Les mer om følgende emner: