Satser på miljøvennlige kjøretøy

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Satser på miljøvennlige kjøretøy

– I løpet av de neste månedene tar vi i bruk 439 nye kjøretøy som går på gass og elektrisitet. De blir satt i drift over hele landet, sier konsernsjef Tone Wille i Posten.

Bildetekst: Konsernsjef Tone Wille i Posten er klar til å ta i bruk mer enn 400 nye kjøretøy som går på gass og elektrisitet

– Dette er et viktig steg i vårt grønne skifte. Vi gjør store kutt i klimautslippene. Samtidig får vi en mer moderne og miljøvennlig kjøretøypark, som er viktig for miljøet og i tråd med ønsket fra både våre sjåfører og kunder. Dette er store endringer som omfatter både mindre elektriske varebiler og store gassdrevne lastebiler med en vekt på inntil 60 tonn.

– PWC sin klimaindeks for 2020 viser at Posten var en av kun fire norske bedrifter som kuttet utslipp i tråd med Parisavtalen. Den nye anskaffelsen viser at vi arbeider med miljøambisjonene for å redusere klimagassutslippene ytterligere.

Posten har Norges største kjøretøypark med rundt 3 050 varebiler og mopeder og ca 780 lastebiler. I første halvår i år gikk drøyt 30 prosent på fornybar energi.

– Vi har bidratt med støtte til Posten sine kjøretøy på el og biogass. De går foran og viser at det finnes gode alternativ til dieseldrevne kjøretøy, sier markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova.

Les mer om følgende emner: