Satser på ti TWh fornybar energi i 2030 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Satser på ti TWh fornybar energi i 2030 

– For å jakte på mer fornybar energi etablerer vi et nytt forretningsområde. Ifølge Energikommisjonen er det behov for 40 TWh slik kraft i Norge innen 2030. Her skal vi levere vår andel og ikke stå på perrongen når toget går, sier konsernsjef Ragnhild Janbu Fresvik i Eviny.

Konsernsjef Ragnhild Janbu Fresvik i Eviny vil ha fart på utbyggingen av fornybar energi

– Vårt samfunnsoppdrag krever at vi må investere mer enn vi har gjort de siste årene. Vi har også fått mandat til å kjøpe oss inn i prosjekter for å videreutvikle disse. Selv om vannkraft fortsatt er ryggraden i energisystemet, vil veksten komme i andre teknologier. 

– Vannkraften blir enda viktigere med mer uregulert energi. Samtidig er potensialet for ny stor vannkraft på Vestlandet begrenset. Ny energi vil primært komme fra utbygging av vind på land, sol, havvind og lokale industrielle energiløsninger. 

– Innen 2030 er ambisjonen vår å produsere ti TWh fornybar kraft. Det betyr utvikling av 2,3 TWh ny energi i løpet av sju år. Dette tilsvarer det årlige strømforbruket til rundt 144 000 husstander. 

– Mangel på fornybar energi vil bremse etableringen av nye arbeidsplasser, og gjøre det umulig å nå klimamålene. Dette vi også gi høyere priser for både næringsliv og folk flest. Derfor må vi øke tempoet i utbyggingen av fornybar energi, fastslår Fresvik. 

Les mer om følgende emner: