Satser på UVC-belysning

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Satser på UVC-belysning

– Koronapandemien ser ut til å kickstarte UVC-belysning som et stort smittevernprodukt i Norge. Med egne sertifiserte fagfolk satser vi på dette området, sier salgssjef Øystein Svendsen i Bravida.

Slik kan en upper air-armatur se ut.

Slik kan en upper air-armatur se ut. Foto: Signify

– Vi er i startfasen med å tilby slike løsninger. Våre største kunder er målgruppen. Her er det stor interesse. 

– Vi tilbyr slike løsninger som en merverdi for kundene. Alle produkter på dette området er aktuelle for oss. Siden vi er en tverrfaglig leverandør som leverer både rør, ventilasjon og elektro, er vi godt rigget for dette. UVC-løsninger er et viktig nisjeprodukt, også i et samfunnsperspektiv. 

– Verden er blitt liten. Om det er vanskelig å stoppe smitten på grensen, må det gjøres lokalt. Upper air-løsninger reduserer luftbåren smitte. 

Velkjent teknologi

På et Signify-webinar påpekte forsker Richard L. Vincent at å stråle luft fra tak eller vegg ikke er en ny idé. 

– Slike løsninger har vært kjent som desinfiseringsmetode i flere tiår. 

Vincent forsker på upper air-løsninger ved Mount Sinai Hospital i New York. Han er med i komiteen ASHREAE GPC-37, som utreder beste praksis for UVC. 

– Allerede på 1940-tallet ga dette god beskyttelse mot meslinger. Ifølge en studie fra 1958 har slik stråling inntil 90 prosent effekt. Strålene bør sendes over lengst mulig avstand. De mister effekten når de blir tatt opp av eksempelvis en vegg. Armaturene må installeres der menneskene er og smitten oppstår.

– Om mulig bør det vurderes å lage systemer for hele bygget. Her må det tas hensyn til hvor lenge folk oppholder seg i det aktuelle rommet, hvordan luften blir sirkulert og vedlikeholdsmulighetene som finnes.

Vincent snakket også om farene med UVC. 

– Det er ikke skadelig på lengre sikt, eksempelvis hudkreft, om nødvendige forholdsregler blir tatt. Blant annet har det stor betydning hvor lenge en person oppholder seg i det aktuelle rommet. 

Sertifiserer ansatte

Svendsen forteller at Bravida øker kompetansen på UVC-løsninger.

– To ansatte har gjennomført sertifiseringsprogrammet til Signify. Sannsynligvis blir det flere. Vi ser også gode muligheter for gjensidig kompetanseoverføring mellom oss og Signify gjennom dialogen vi har om dette. At løsningene er grundig testet gir trygghet. 

– Vi regner med at dette markedet vil vokse. Trolig kommer det nye nisjer på flere områder der teknologien kan brukes. 

Pandemien øker interessen

Daglig leder Tord Christensen i Signify Norge forteller om tydelig økt interesse for UVC-løsninger under pandemien. 

– Dette gjelder blant annet fra sykehus og andre institusjoner som trenger UV-kamre til desinfeksjon. Dessuten blir UVC-løsninger brukt stadig mer i varehandelen. I industrien er de enda mer brukt. Eksempelvis i fiskepakkerier blir fisken UVC-strålet før den pakkes. 

– Vi har levert slike løsninger i mer enn 35 år. Det er først den siste tiden vi har implementert dem i våre egne produkter. Vi leverer blant annet mye til landbruket, der det trengs beskyttelse mot dyresykdommer. Covid-19 har økt behovet for slike løsninger. 

– I Sør-Europa og verden for øvrig er bruken i en helt annen skala enn i Nord-Europa. Blant annet blir løsningene brukt i land som fortsatt har tuberkulose. I noen land er det krav om at arbeidsgivere skal beskytte ansatte mot smitte. Da velger de ofte upper air-løsninger. Det har ikke vært samme behov i Norge. Covid-19 gjør dette mer aktuelt for blant andre fotballklubber, butikker og apotek. 

Sertifisering

 – Hvilke UVC-produkter tilbyr Signify?

– Vi har tre løsninger til profesjonell bruk. Upper air-løsningen er den enkleste. Den kan stå på kontinuerlig, og renser luften i soner på 20 m2. Vi tilbyr også UVC-kabinetter for desinfisering av objekter, og lysstoffrør som renser flater. 

– Mennesker må ikke utsettes for direkte stråling. Våre løsninger har eksempelvis sensorer som hindrer tilgang til slike områder.

– Blir det brukt LED-armaturer?

– LED-løsningene er ennå ikke klare for store rom. Med tanke på forskningen som skjer på dette området, kommer det nok om en stund. 

– Hva må elinstallatørene sette seg inn i før de går inn i UVC-markedet?

– Vi tilbyr en sertifiseringsordning som UVC-installatør. Den er rettet inn mot løsninger som skal beskytte mennesker. I større prosjekter trenger elinstallatørene hjelp til blant annet lys- og arealberegning. Her har vi kompetanse.

Les mer om følgende emner: