Se meg som den elektrikeren jeg er

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Se meg som den elektrikeren jeg er

– Kvinner er like gode fagarbeidere som menn. De fortjener å komme på Eliaden og få samme faglige påfyll som sine mannlige kolleger, sier telekommunikasjonsmontør Heidi Lie i Bravida Bergen.

FLERE KVINNER. Montør­jentene, som arbeider for økt rekruttering av kvinner og at flere av dem skal bli i elektrobransjen, har stand på Eliaden 2022 Foto: Marit Sørlie

Hun er leder for Montørjentene, et utvalg i Elektroarbeidernes Fagforening Vestland. De arbeider for økt rekruttering av kvinner, og at flere av dem skal bli i bransjen. I år har de stand på Eliaden 2022.  

– Bransjen må lære å verdsette mangfold, og snu holdninger. Mange jenter er ufrivillig synlige på grunn av at de er jenter. Jeg oppfordrer alle mannlige kolleger til å se en kvinne for den elektrikeren hun er. Ikke se henne fordi hun er jente. Vi brenner for å vise at kvinner kan tilføre noe til bransjen.  

– Nettverket praktiserer ikke et formelt medlemskap. Alle kvinner i bransjen kan være med i Montørjentene. Vi bruker sosiale medier aktivt. Snapchat er vår viktigste kommunikasjonsplattform, der vi spesielt treffer de unge kvinnene og mennene i bransjen. Her har vi 1 500 følgere i Norge og Sverige. Konseptet brer om seg. Stadig flere ønsker å starte lokale nettverk.  

Tøft å komme tilbake etter fødsel

– Til tross for at den første kvinnen kom inn i elbransjen for flere tiår siden, møter jenter fortsatt store utfordringer i arbeidshverdagen i en mannsdominert næring. Dette har jeg selv opplevd mange ganger. Noe så enkelt som å få arbeidstøy og -sko som passer, kan være et hinder flere kvinner gir opp å komme over. Det samme gjelder garderobeforhold, og tilpasninger i forbindelse med svangerskap og fødsel.  

– Dessverre er det ofte slik at bransjen ikke klarer å holde på kvinner etter en graviditet. Selv om de ønsker å bli, er ikke bransjen god nok her.  

– Jeg startet som telekomlærling i Telenor i 1996. Mens jeg etablerte familie var jeg borte fra bransjen i noen år. Da arbeidet jeg en stund i barnehage og SFO.  

– Som en fersk fagarbeider som måtte håndtere nedbemanning og oppsigelse, bestemte jeg meg for at jeg ikke skulle tilbake. Etter en stund kjente jeg likevel på at jeg ville arbeide som telekommunikasjonsmontør. Nå har jeg vært ansatt i Bravida Bergen i 15 år. Jeg er på rett plass. Det er dette jeg trives med.  

– Det er tøft å komme tilbake etter en svangerskapspermisjon. Noen ammer, mens andre kanskje har barn som ikke sover om natten. For de som er borte i 1,5 år har mye endret seg. Det er ikke lett å være hundre prosent på fra første dag.  

– Jenter som velger denne bransjen, ønsker virkelig å arbeide her. Derfor er det viktig å ta vare på dem. Bransjen må lære å forholde seg til svangerskap og svangerskapspermisjoner. Med riktig innstilling er tilrettelegging mulig. Det tar tid å snu gamle holdninger. Er det en næring som kan snu seg rundt, er det nettopp elektrobransjen. Til gjengjeld får bedriften en trofast ansatt for resten av jobbkarrieren hennes. Bransjen er kanskje litt «bevisstløs». Selv om kvinner og menn ikke er like fysisk, er ikke dette et hinder for å være en dyktig fagarbeider og elske jobben sin. 

Godt synlige på Eliaden

Lie og resten av styret i Montørjentene er i gang med oppkjøring til Eliaden.  

– Vi oppfordrer kvinner i bransjen til å besøke Eliaden, samtidig som vi ber arbeidsgiverne om å legge til rette for dette.  

– Jentene er ikke mindre glad i faget enn gutta. Kvinner og menn tenker ikke likt. Det skal de heller ikke gjøre. Disse forskjellene bør heller være en fordel. At de tilfører noe bra. Bransjen må ta innover seg at mangfold gir kreativ utvikling og innovasjon.   

– Planlegger dere spesielle eventer på standen? 

– Vi damene er ofte ufrivillig synlige. På Eliaden skal vi være frivillig synlige. Vår oppgave er å gi litt ekstra oppmerksomhet til kvinnene som kommer. Vi er glade i mangfold. Derfor er alle velkommen til å besøke oss. Gjerne for en prat om hvordan å rekruttere og beholde kvinner i selskapet. Vi heier på ungdomsskoleprosjektet til Jenter og Teknologi.  

– Bransjen er litt for treig. Vi må våkne og henge bedre med. Være på hugget.  

På jakt etter Elektrokvinnen 2022

Med kåringen av Elektrokvinnen 2022 på Eliaden håper markedsdirektør Ida Thorendahl i Elektroforeningen (EFO) at både aktører og samfunnet utenfor får en øyeåpner  

– Kjønnsbalansen i elektrobransjen er veldig skjev. En studie hos våre medlemmer i 2019 konkluderte med at næringen er mannsdominert. I EFO-bedriftene er det mange menn i alderen 50+. Det gjør det vanskelig for kvinner å finne sin plass. Jeg tror nok mange fra utsiden ser på elektrobransjen som et tungt, teknisk fagområde. 

Ta ny puls på bransjen

– Elektroforum gjennomfører en felles studie blant alle medlemsbedriftene for å kartlegge kjønnsbalansen og mangfoldet. Bransjen må gjenspeile samfunnet. Det gjør den ikke i dag. Spørsmålet er hvorfor vi ikke klarer å holde på kvinnene som blir rekruttert, og hvordan kulturen skal endres. 

– I tillegg til den kvantitative undersøkelsen, blir det også gjennomført en kvalitativ undersøkelse. Målgruppen på sistnevnte er topp- og mellomledere. Studien skal presenteres på Eliaden 2022 i forbindelse med kåringen av Elektrokvinnen 2022.  

Vil vise frem heltene

– Med Elektrokvinnen skal vi vise frem heltene. De som gjør noe ekstra for at bransjen skal bli et attraktivt sted å være, og bidrar til å synliggjøre at dette er mye mer enn en tung, snever teknisk næring. Som fremtidens bransje må vi ta inn alle perspektiver. 

– Vi må tenke nytt. Det er ikke nødvendigvis store, kompliserte endringer som trengs. Eksempelvis har NTNU begynt å endre navn på studier. De har funnet ut at ord som «miljø», «innovasjon» og «design» vil få flere kvinner til å søke på tekniske fag.  

– Alle mulighetene som finnes i elektrofagene må synliggjøres. Vi må vise de unge hvor kul bransjen er. 

Nominasjonen av kandidater til Elektrokvinnen 2022 var i full gang da Elmagasinet snakket med Thorendahl, som forteller at det er kommet mange forslag. 

Juryen består av Jan Grønbech, tidligere toppsjef i Google Norge, Loveleen Brenna, grunnlegger av Seema, Senter for mangfoldsledelse, adm. direktør Frank Jaegtnes i EFO og markedsdirektør Ida Thorendahl i EFO. 

Les mer om følgende emner: