Selvforsyning av energi til 600 boliger

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Selvforsyning av energi til 600 boliger

På Tandberghøgda i Hønefoss planlegger Fossen Utvikling og Cowi fornybar energiforsyning til 600 boliger, kjøretøy og fellesanlegg.

SOLENERGI. Åtte mål med terrengintegrerte bakkemonterte solceller skal gi solenergi til en utslippsfri bygge- og anleggsplass, boliger, hurtigladere, elbiler og fellesområder. Anlegget har en installert effekt på 500 kWp. Energien skal lagres i et batteri med en kapasitet på 1 MWh Illustrasjon: Thomas Klevjer

Et samspill mellom sol, batterier og termisk energi skal gjøre området selvforsynt med lokal energi store deler av året. Dette vil dessuten avlaste strømnettet i regionen. På området skal det også bygges en barnehage, felles gårdsplass, lekeplasser, grøntområder og turdrag. 

Åtte mål med solceller

Ett av Norges største bakkemonterte solcelleanlegg på åtte mål er blant nyvinningene. Her skal energien lagres i et batteri, med en kapasitet på 1 MWh. 

– Med tanke på at det i Norge ikke er vanlig å integrere bakkemonterte solceller i terrenget, er dette et svært uvanlig boligfelt, sier energirådgiver Marius Gurholt i Cowi. 

Solkraftanlegget, som etter planen skal bygges i sommer, har en installert effekt på 500 kWp. Det skal også levere strøm til en utslippsfri bygge- og anleggsplass. 

Områdene rundt solcelleinstallasjonen skal dessuten fungere som beitemark og friområde, slik at det blir en kombinasjon av kulturlandskap og energiproduksjon. 

– Dette vil gi økologiske kvaliteter som øker det biologiske mangfoldet. Det er også viktig at solenergianlegget blir lagt i landskapet slik at det blir fint å se på, sier Gurholt.  

Samspill mellom energikilder

– I tillegg til solkraftanlegget er det planlagt en felles varmesentral til tappevann og romoppvarming basert på lokale biovarmeressurser. 

– I planleggingen av ­energiproduksjon og forbruk benytter vi nye metoder, samtidig som vi pusher grenser for hva som er gjort i boligprosjekter i Norge. 

– Sammen med Enfo har vi designet et energisystem for området, der det etableres en felles skybasert plattform for smart energistyring og -salg. På denne måten kan nettselskapet distribuere strøm til andre steder på Ringerike. 

Inkluderer anleggsfasen

– Solkraftanlegget og andre deler av energitilførselen skal bygges før utbyggingen av området starter. I anleggsfasen er det et stort energi­behov, eksempelvis varme for å tørke byggene. Dette blir ofte glemt. At den grønne energien på denne måten kan brukes i utbyggingen, skal ifølge beregninger redusere klimagassutslippet med 60 prosent.  

– Det finnes få byggeprosjekter der helhetlige permanente energiinfrastrukturer for å drifte anleggsfasen er inkludert. Konseptutredningen av energiløsningen på Tandberghøgda har også fått Enova-støtte. Dessuten blir boligområdet miljøsertifisert i henhold til Ceequal-standarden.  

Ressurs for hele regionen

Daglig leder Frederik W. Skarstein i Fossen Utvikling sier at planen er å starte byggingen av den øvrige infrastrukturen i prosjektet høsten 2022.  

– Tandberghøgda blir en ressurs for hele Hønefoss. Målsettingen er å sikre lokal produksjon av strøm og varme for å avlaste det lokale og regionale strømnettet. 

Les mer om følgende emner: