Ser forbi kononapandemien

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Ser forbi kononapandemien

– 2020 ble ikke så ille som vi fryktet i mars. Selv om vi stort sett har drevet som vanlig, var året litt mer rotete.

Bilde av elektriker.

I koronaperioden har Ingeniør Ivar Pettersen ansatt et par nye montører og tatt inn lærlinger som planlagt. Foto: Ingeniør Ivar Pettersen

– Flere kunder stengte døren for oss, samtidig som det går tregere hos forbindelser og leverandører som har hjemmekontor. Dessuten har sykefraværet økt. Dette har gjort det vanskeligere å få lønnsom drift, sier adm. direktør Geir Ivar Pettersen i Ingeniør Ivar Pettersen i Drammen.   

– Vi har ikke sendt våre kontoransatte på hjemmekontor. Med cellekontorer har vi gode muligheter til å holde avstand. Antibacen er alltid for hånden. Selv om vi har hatt ett smittetilfelle og en og annen karantene, har vi i stor grad unngått smitte.

– Vi har omrokkert en del mellom avdelingene for å unngå permitteringer. Likevel har vi ikke hatt arbeid til alle i egen bedrift gjennom hele året. Med å leie ut ansatte i perioder har alle ansatte hatt arbeid. 

– I 2019 hadde vi en rekordomsetning på 276 millioner kroner. Målsetting var å slå denne i 2020. På grunn av pandemien ender vi nok 10-15 millioner under fjoråret. 

– Som vanlig tok vi inn lærlinger i 2020. 40 av våre drøyt 220 ansatte er lærlinger. 22 av dem begynte hos oss i høst. Vi rigger oss for normaltilstander og bedre tider. Derfor satser vi også tungt på en intern etterutdanningspakke for elektrikerne. ²Bærekraftslaboratoriet² er lagt opp i henhold til både våre egne og FN sine bærekraftsmål. Vi kjører det i gang i små grupper, der vi tar høyde for smittefaren. 

– På grunn av smittetrykket har vi skjøvet på utplasseringen av vgs-elever. Dette forrykker litt på noen prosesser. 

Tror på omsetningsrekord

– Selv om vi er spent på hvordan koronapandemien vil påvirke starten av 2021, er målsettingen å sette omsetningsrekord i år. Ordreinngangen på slutten av 2020 og ordrereserven for 2021 er langt høyere enn normalt. Vi får se hvor raskt det blir en mer normal hverdag etter at vaksineringen begynner å virke. Det skjer vel trolig ut på våren en gang. I planene for 2021 har vi forsøkt å se gjennom krisen. Vi ser heller fremover enn å henge oss opp i dårlige nyheter.

Les mer om følgende emner: