Ser målstreken for megaprosjekt

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Ser målstreken for megaprosjekt

Reisetiden mellom Oslo og Ski skal nesten halveres når 64 km nye jernbanespor etter sju år med anleggsarbeid åpner i desember neste år. Prislappen på prosjektet er på 36,1 milliarder kroner.

Nye Ski Stasjon

NY TOGSTASJON. Den nye togstasjonen på Ski er en del av Follobanen. Første del av stasjonen ble åpnet i august i fjor Foto: Bane Nor/Nicolas Tourrenc

20 km av det nye dobbeltsporet går gjennom Blixtunnelen. 18,5 km av tunnelen går gjennom Ekeberg­åsen. Fra Oslo S går de nye jernbanesporene under Middelalderparken og inn i Ekebergåsen. 
Prosjektet inkluderer også bygging av nytt kollektivknutepunkt i Ski. Første del av den nye stasjonen ble åpnet for trafikk i august i fjor. 
Follobanen, som er Norges hittil største samferdselsprosjekt, består av delprosjektene Innføring Oslo S, Tunnelprosjektet og nye Ski Stasjon.  

Elektroinnspurt

– Elektrodelen av delprosjektet Innføring Oslo S er snart i mål, forteller tverrfaglig byggeleder Roger Elvegaard og Henning Sørli Hoel, fagansvarlig for høy- og lavspenning.    
– For tiden tester vi at alle funksjoner, alarmer og fjernstyringer fungerer. 9. august i år skal elektrodelen av prosjektet være 99 prosent ferdig. Da åpnes nye spor for Østfoldbanen gjennom en ny to km lang tunnelstrekning inn og ut fra Oslo S, forteller Elvegaard.   

– Elektrodelen av prosjektet består av eget 22 kV 50 Hz distribusjonsnett som forsyner tekniske bygg og jernbanetekniske anlegg med strøm. Dette gir strøm til blant annet tele, signal, røykvifter, sporvekselvarmeanlegg og utstyr som kreves for tunnel­rømming.  
– For å overlevere de totale leveransene som ett prosjekt til Bane Nor, må vi velge like løsninger på tvers av delprosjektene. Det er en litt utradisjonell måte å tenke på. 

– Hva er de største utfordringene dere har hatt? 

– I et prosjekt som dette er det mange grensesnitt. Det er spesielt utfordrende å arbeide mot infrastrukturen på Oslo S. Her kan det skje uforutsette hendelser. Dette må planlegges svært nøye. Arbeidet må utføres når det er stans i togtrafikken, såkalt totalbrudd.  

Konkurs ga ringvirkninger

På spørsmål om hvordan konkursen til den italienske entreprenøren Condotte i 2018 påvirket deres del av arbeidet, svarer Hoel at det var nødvending med flere nye entreprenører for å gjøre ferdig grunnarbeider og tekniske hus.  
– Dette førte også til enda flere grensesnitt. Dessuten fikk elentreprenøren kortere byggetid og merarbeid på grunn av stoppen og utsettelsene konkursen forårsaket. 

– Hvordan har pandemien påvirket deres delprosjekt? 

– Med svært få smittetilfeller har vi klart å holde det gående ganske bra. Samtidig har det vært noen utfordringer knyttet til innreisekarantene for utenlandsk arbeidskraft. Vi synes fremdriften har løst seg på en god måte.  

Nelfo-bedrift med

Teknisk sjef Thomas Pettersen i Powercontrol i Drammen forteller at de er en av svært få norske selskaper som deltar i byggingen av Follo-banen. 
– Her har vi levert 44 hovedtavler og 72 underfordelinger for 8,5 millioner kroner. Vi har vært underleverandør for Laugstol divisjon Automasjon, som leverte PLS-systemet. 90 prosent av vår leveranse er ferdig.  

– Powercontrol har lang erfaring med jernbaneprosjekter. Blant annet er vi under­entreprenør for NRC Bane, som er store på slike anlegg. Vi hadde samme leveranse som Follobanen på strekningen Langset-Kleverud. Samtidig er vi nesten ferdige med oppdraget på Bergensbanen, som er betydelig større enn Follobanen. Her leverer vi kraftskapene til styringssystemet for nytt signalanlegg, ERTMS, på hele strekningen. Leveransen består av 120 skap.  

God ordretilgang

Pettersen forteller at det er mange infrastrukturprosjekter på gang. 
– Dessverre går en del av dem til utenlandske entreprenører. Likevel har vi en veldig god ordretilgang. Mye av dette er infrastruktur.
– Vi leverer også tavler til andre store byggeprosjekter. Blant annet er vi nesten ferdige med oppdraget på Nasjonal­museet i Oslo, der vi er underleverandør for Caverion.  

25 årsjubileum

Powercontrol, som har 12 ansatte markerer i år 25-årsjubileum. Like før inngangen til jubileumsåret ble selskapet Nelfo-medlem. 
– Vi ønsker å komme tettere på kundene våre, som i stor grad er Nelfo-bedrifter. Vi vil delta i møter, og sette oss godt inn i hvordan de tenker. Da kan vi tenke likt og samarbeide enda bedre, sier Pettersen.
– Dessuten er vi en stor bruker av Febdok. Vi gjør slike beregninger for mange kunder.  

Lite påvirket av pandemien

– Vi bygger tavler på verkstedet vårt. Her har ingen andre adgang. Én av våre ansatte reiser fra anlegg til anlegg for å utføre service. Det betyr at han hver lørdag må teste seg for korona. Til å begynne med tror jeg han syntes det var ubehagelig og slitsomt. Etter hvert er det blitt en rutine. Koronapandemien har ikke berørt oss i veldig stor grad.  

NORGES STØRSTE. Med en prislapp på 36,1 milliarder kroner er Follobanen Norges største samferdselsprosjekt. Bildet er fra nordre del av den nye tunnelen   Foto: AGIV
NORGES STØRSTE. Med en prislapp på 36,1 milliarder kroner er Follobanen Norges største samferdselsprosjekt. Bildet er fra nordre del av den nye tunnelen Foto: AGIV

Les mer om følgende emner: