Sikkerheten trumfer alt

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Sikkerheten trumfer alt

På landets største byggeplass arbeider Nye SUS (Nye Stavanger universitetssykehus) for å ivareta HMS-arbeidet og redusere risiko. Å spre budskapet til entreprenørene er en viktig del av denne prosessen.

SIKRER ARBEIDSPLASSEN. Daglig leder Tommy Stangeland (t.v.) i Stangeland Maskin, regiondirektør Kristin Stømer Frafjord i Kruse Smith, prosjekt­direktør Kari Gro Johanson i Nye SUS, adm. direktør Tore Bakke i Bravida og HMS-leder Kirsti Gerhardsen i Nye SUS er opptatt av HMS-arbeidet på Norges største arbeidsplass Foto: Ingveig Tveranger/Nye SUS

– Ifølge statistikken skal vi miste noen her. Det er helt uakseptabelt å tenke at noen skal dø på jobb. HMS og sikkerhet er ferskvare. Dette krever daglig innsats og oppmerksomhet, sier prosjektdirektør Kari Gro Johanson i Nye SUS. 

Trumfer alt

– Det er ikke tilfeldig at det går bra. Sikkerhet og HMS trumfer alt vi gjør. Dette terper og terper vi på, sier HMS-leder Kirsti Gerhardsen i Nye SUS. 

– I flere hendelser har det vært nære på. Årsakene, som alltid er sammensatte, kan spores tilbake til manglende risikostyring, operativ ledelse og adferden til de som arbeider på byggeplassen. Den menneskelige faktoren er alltid til stede. Sikkerheten handler alltid om menneskene. Alle er med på å skape sikkerhet på byggeplassen.  

– Vi kan alltid bli bedre. Derfor inviterte vi toppledere og stedlige prosjektledere til en storsamling om sikkerhet. Målsettingen er å løfte oss ytterligere.  

Johanson og Gerhardsen sier at det er summen av felles prestasjoner som skaper ønsket sikkerhets­nivå.  

– Ansvaret eier vi sammen.  

Ingen dødsfall

– 70 ledere deltok på samlingen, der HMS-arbeidet i Nye SUS ble presentert. Tiltak, resultater og hva som virker ble delt med gruppen. 

– Vi har innført en praksis som ikke er standard i bygg og anlegg. Dette gjelder særlig påbud om bruk av vernehansker, vernebriller og synlighetsbukse. Her er det ikke nok å slenge på seg en gul jakke, og en nedstøvet hjelm.  

– Selv om dette er krevende, er det ingen tvil om at det er verdt det. Målsettingen er klar. Ingen dødsfall eller alvorlige personskader. 

Tenker alltid HMS i alt

Daglig leder Tommy Stangeland i Stangeland Maskin sier at selskapet skal ha en sterk sikkerhetskultur.  

– HMS er et strategisk satsingsområde. Dette arbeider vi med hver eneste dag. Det handler om å bry seg. Både om seg selv, kollegaer og resten av aktørene på anleggsplassen. Bransjen trenger byggherrer som Helse Stavanger, som verdsetter seriøse samarbeidspartnere, og er med på å løfte og drive bransjen videre.  

Regiondirektør Kristin Stømer Frafjord i Kruse Smith sier at selskapet alltid tenker HMS i alt.  

– Forebygging av skader og uønskede hendelser gjennom sikker jobbanalyse, og god kultur for å skape trygghet på arbeidsplassen for alle, er sentralt hos oss. Sikkerheten påvirkes også av god helse og godt arbeidsmiljø. Alt dette inngår i arbeidet med å sikre at alle ansatte hver dag kommer trygt hjem. 

Adm. direktør Tore Bakke i Bravida fastslår at ingen skal skades fysisk eller psykisk på jobb.  

– I mange år har vi arbeidet med å skape en sikkerhetskultur. H-verdien vår har aldri vært lavere. Dette viser at økt innsats og oppmerksomhet på HMS gir resultater. Med tanke på at kundene er viktige premissgivere, setter vi pris på initiativet til SUS. 

Les mer om følgende emner: