Sirkulært og mer bærekraftig i Asker

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Sirkulært og mer bærekraftig i Asker

Veidekke skal bygge et arbeidssenter og omsorgsboliger på Nedre Sem Gård i Asker. Prosjektet, som har ambisiøse bærekraftmål, er det første sirkulære byggearbeidet Asker kommune gjennomfører. Kontrakten er på 104 millioner kroner ekskl. mva.

Nedre Sem Gård er Asker kommune sitt første sirkulære bygge­prosjekt Illustrasjon: Ola Roald Arkitektur

På Nedre Sem Gård er det i dag et kommunalt arbeidssenter. Låvebygningen, som har forfalt gjennom mange år, blir demontert før et nytt bygg blir reist med gjenbruk av de gamle materialene. Ny bygningsmasse er på rundt 2 000 m2, med samme uttrykk som den opprinnelige låven fra rundt 1890. 

Prosjektet er pilot for Futurebuilt sitt kriteriesett for plastbruk og sirkulære bygg, som gjelder reduksjon av plastprodukter og ombruk av byggematerialer. Nybygget skal minst ha 50 prosent CO2- reduksjon i henhold til FutureZero.  

Nedre Sem Låve er også med som pilot i EU-prosjektet sirkulære byer. Byggeplassen skal driftes utslippsfritt med elektriske maskiner. Nybygget skal være ferdig i løpet av første kvartal 2024. 

Les mer om følgende emner: