Sjekker hjertet med 5G

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Sjekker hjertet med 5G

I samarbeid med Helse Midt-Norge, Hemit, Infiniwell og Microsoft har Telenor etablert et pilotprosjekt for å gjøre sykehus smartere.

Operasjon

FJERNKIRURGI. I samarbeid med blant andre Helse Midt-Norge har Telenor satt i gang et pilotprosjekt for å gjøre sykehus smartere. Med 5G-nett blir det mulig med fjernkirurgi Foto: St. Olavs hospital

 Målsettingen er å utforske hvordan 5G, IoT (internet of things) og kunstig intelligens vil bidra til et bærekraftig helsevesen. På sikt kan slike løsninger brukes av helseforetak og fastleger til å diagnostisere og følge opp pasienter uavhengig av tid og sted. 

– Dette betyr at vi kontinuerlig kan overvåke pasienter og ta avanserte målinger som EKG der de er. Målingene transporteres over 5G-nettet og går gjennom Infiniwell sin motor, som med kunstig intelligens utfører assisterende diagnostikk før de blir visu­alisert for kardiologen på sykehuset uten forsinkelser, sier overlege og kardiolog Jan Pål Loennechen på St. Olavs hospital i Trondheim. 

Samarbeid

Prosjektet har også etablert et samarbeid med Fremtidens Operasjonsrom (FOR) ved St. Olavs hospital og NTNU. Her møtes klinikere, teknologer, forskere og industri for å utvikle nye behandlingsmetoder, med særlig vekt på minimal invasiv bildestyrt pasientbehandling. Dette gjelder kirurgiske teknikker som begrenser snittstørrelsen, og dermed reduserer sårhelingstid, tilhørende smerte og risiko for infeksjon. Dette blir eksempelvis muliggjort med bruk av roboter. 

– Vi skal se nærmere på økt presisjon og bedre kvalitet på kirurgien, redusert operasjonstid og avstandsbehandling og -oppfølging. Dette krever god kommunikasjon. Her er 5G et viktig verktøy, sier Jan Gunnar Skogås, avdelingssjef og daglig leder av FOR på St. Olavs hospital. 

Les mer om følgende emner: