Skal bli verdensledende på bærekraft

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Skal bli verdensledende på bærekraft

– Med vår nye strategi «The Partner for Sustainable Change» er ambisjonen å drive frem en bærekraftig endring for både kunder og samfunn, og bli verdensledende på grønn energiomstilling, sier konsernsjef Jens-Peter Saul i rådgiverselskapet Rambøll.

Bærekraft er et nøkkelbegrep i flerbrukskontorbygget Marble Pier i Nordhavnkvartalet i København. Bygget kombinerer kontor, handel og offentlige tjenester Illustrasjon: Rambøll

– Vi går «all in» for å møte den hurtig voksende etterspørselen på dette området. Vårt viktigste bidrag er å omsette overordnede visjoner til konkrete reelle bærekraftige løsninger, og hjelpe våre kunder med å utvikle strategier for denne omstillingen.

– Vi setter søkelyset på CO2-reduksjon, utvikling av bærekraftige byer og samfunn som er gode å leve i, ressurshåndtering og sirkulær økonomi, i tillegg til biodiversitet.

Milliardinvestering

– Rambøll skal utvikle sin kompetanse gjennom målrettede investeringer, oppkjøp og tiltrekke seg talenter. Vi regner med å investere inntil 2,5 milliarder danske kroner i oppkjøp og innovasjon. Å videreutvikle våre 16 000 ansatte er et annet sentralt element i dette konseptet. Vi er særlig opptatt av å bygge opp kompetansesentre med tung spisskompetanse.

– Frem til 2025 skal vi øke antall energieksperter fra 1 500 til 2 500, som skal arbeide på verdens største og mest ambisiøse grønne energiprosjekter.

Redusert olje- og gassrådgivning

– I løpet av 2025 skal vi også slutte med rådgivning som bidrar til utvinning av olje og gass. Vi skal bruke vår kompetanse fra mange års arbeid på dette området i Nordsjøen til å levere rådgivning på bærekraft. Når det gjelder olje- og gass har vi allerede redusert aktiviteten vår med 75 prosent.

Les mer om følgende emner: